Hướng Hóa: Phát huy vai trò của Đảng trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ năm - 06/08/2020 03:56
Xác định xây dựng Nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, cấp ủy các cấp huyện Hướng Hoá đã tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò làm chủ của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng có nhiều khởi sắc.
Diện mạo nông thôn của huyện Hướng Hóa ngày càng khởi sắc
Diện mạo nông thôn của huyện Hướng Hóa ngày càng khởi sắc
 
     Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện Hướng Hóa có 05 xã đạt 19 tiêu chí, 04 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 08 - 09 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 36,0 triệu đồng, tăng 15,4 triệu đồng so với năm 2015. Các điều kiện về y tế, văn hóa, giáo dục không ngừng được cải thiện. Cảnh quan môi trường nông thôn, miền núi có nhiều chuyển biễn rõ nét. Qua thực tế quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia tại huyện miền núi Hướng Hóa cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm vào cuộc thường xuyên thì nơi đó có sự chuyển biến rõ nét. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện chương trình, huyện Hướng Hoá ưu tiên công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
     Tân Hợp là xã cán đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Hướng Hoá. Toàn xã có 05 thôn, với 1254 hộ, 5164 nhân khẩu. Ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới, công tác tuyên truyền đã được Đảng ủy coi là nhiệm vụ hàng đầu. Trên tinh thần tiếp thu Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã đều đồng thuận, quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của địa phương về xây dựng nông thôn mới.
     Bên cạnh phát triển kinh tế xã hội, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng cảnh quan, môi trường, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn ở khu dân cư phải “sáng, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng đường hoa, cây cảnh, pa nô, áp phích và cổng chào; chương trình ánh sáng đường quê được triển khai rộng khắp các thôn, các tuyến đường, đã xây dựng và đưa vào sử dung 276 trụ và bóng đèn chiếu sáng với tổng chiều dài gần 10km, tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng do nhân dân đóng góp; có hơn 450 hộ dân tự nguyện hiến hơn 9500m2 đất và giải phóng hoa màu để xây dựng đường giao thông nông thôn và trường học; các đoàn thể chính trị xã hội đảm nhận việc xây bồn, trồng hoa các khu vực công cộng, toàn dân trồng hoa, cây cảnh các tuyến giao thôn và gia đình; thu nhập tăng là điều kiện để bà con đầu tư nâng cấp nhà ở dân sinh khang trang, giá trị đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Tuận, một Đảng viên tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa cho rằng: “Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã góp phần rất lớn làm cho bộ mặt, diện mạo nông thôn như xã Tân Hợp có nhiều khởi sắc. Bản thân là một Đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, hưởng ứng phong trào có ý nghĩa thiết thực này. Từ khi có chủ trương mở đường, tôi đã tự nguyện phá dỡ cổng, hàng rào, thiệt hại gần 30 triệu đồng. Song từ việc làm đó, nhiều người dân dọc con đường cũng đã tự nguyện phá dỡ hàng rào, hiến đất để góp phần xây dựng con đường đẹp như hôm nay.”
     Xã Tân Hợp là địa phương được huyện Hướng Hóa chọn để xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa cho rằng: Để đạt được mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy xã Tân Hợp sẽ tiếp tục phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đảng, Đảng viên trên địa bàn, trong đó, cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Duy trì vững chắc nâng cao các tiêu chí đã đạt; huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép vốn đầu tư của các Chương trình dự án để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng.
     Quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hướng Hóa cũng đã tìm nhiều hướng đột phá, trong đó, có việc huy động sức dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đến này, toàn huyện huy động 391,141 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng về giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, trường học theo tiêu chuẩn nông thôn mới.
     Với đặc thù của một huyện miền núi, đời sống nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của huyện Hướng Hóa là xây dựng Nông thôn mới không chỉ tập trung cơ sở vật chất khang trang, bộ mặt nông thôn được đổi mới mà quan trọng hơn phải nâng cao đời sống của người dân. Với tinh thần đó, huyện Hướng Hóa đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
     Cùng với việc phát triển các chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm, huyện Hướng Hóa quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi các diện tích đất trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao, thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho rằng: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, với đặc thù là huyện miền núi, biên giới nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên huyện Hướng Hóa cũng xác định công tác tuyên truyền, vận động là quan trọng. Cần phải tuyên truyền để người dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là bắt nguồn từ người dân và chính người dân hưởng lợi. Thời gian tới, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu xây dựng nông thôn mới bắt nguồn từ cộng đồng, từ hộ gia đình. Trên cơ sở đó, người dân sẽ tham gia cùng chính quyền các cấp, trong đó, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng từ cấp thôn đến xã và huyện mà Đảng viên phải là người gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động và thực hiện để người dân học tập noi theo. Tổ chức, cơ sở Đảng, Đảng viên phải tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Đảng viên đóng vao trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới
Đảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới
 
     Thực tế quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hướng Hóa thời gian qua cho thấy, những tấm gương đảng viên tiêu biểu ở các chi, Đảng bộ thôn, bản đã góp phần không nhỏ trong việc củng cố niềm tin của người dân với Đảng, đồng lòng, nhất trí với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Theo kế hoạch, đến năm 2025, huyện Hướng Hóa có thêm 03 - 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 - 18 tiêu chí; phấn đấu 05 - 08 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 02 - 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Có 09 - 12/36 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; có 65/94 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 22/37 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1385/QĐ-TTg.

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử huyện Hướng Hóa:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,423
  • Tháng hiện tại198,443
  • Tổng lượt truy cập8,608,085
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây