VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ ba - 16/01/2018 03:14
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.
Hội thi Phòng chống bạo lực gia đình của phụ nữ huyện Hải Lăng
Hội thi Phòng chống bạo lực gia đình của phụ nữ huyện Hải Lăng
      Xác định công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức  của nhân dân về xây dựng nông thôn mới là hoạt động đặt lên hàng đầu, Hội LHPN huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức các điểm tuyên truyền, tập huấn, thông qua  các buổi  sinh hoạt  Hội  đã lồng ghép tuyên truyền nội dung của 19  tiêu chí nông thôn mới, về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội đã tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Hội như: cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được xác định là nhiệm vụ quan trọng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp Hội cơ sở cụ thể hóa nội dung các tiêu chí của cuộc vận động, triển khai tới 100% chi, tổ phụ nữ, phát phiếu cho gia đình hội viên tự đánh giá và triển khai đăng ký thực hiện, qua triển khai  có 16.626 đăng ký hộ đạt 8 tiêu chí về 5 không, 3 sạch, 13.302 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí về 5 không, 3 sạch.
     Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương.  Hội  đã vận động thực hiện tốt công tác “Chỉnh trang nông thôn”, tham gia xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Ngày nông thôn mới” của cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai, vận động gia đình hội viên, phụ nữ hiến đất, hiến cây  mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Chỉ tính riêng năm 2017 chị em đã hiến  9.057m2 đất ; vận động thắp sáng 525 bóng đèn với tổng kinh phí 209,1 triệu đồng; vận động cải tạo 937 vườn tạp, 564 hộ sửa sang và xây mới hàng rào, cổng; 772 hộ sữa sang và xây mới nhà cửa, 725 hộ xây dựng nhà tiêu tự hoại, bán tự hoại, nhà tắm; 171 hộ xây mới, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi..; trao 6.135 sọt đựng rác trị giá 153,375 triệu đồng. Hội cũng xác định môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng, đã triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện, chọn thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân làm đơn vị điểm tổ chức lễ phát động,  các  xã, thị trấn ký cam kết thực hiện.  Thành lập  mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon”... Các hoạt động được triển khai đã được hội viên phụ nữ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, giảm lượng rác thải ra môi trường , nhờ vậy đã hạn chế ô nhiễm môi trường trong nông thôn.
     Để góp phần chung sức  xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ xác định phải tập trung đẩy mạnh thực hiện tiêu chí không đói nghèo, đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện để tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, xã với các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tham gia bình xét hộ nghèo và rà soát đăng ký giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ nghèo, phụ nữ chủ hộ nghèo. Hội nhận giúp đỡ  hộ phụ nữ nghèo, trong đó đỡ đầu có địa chỉ và có giải pháp cụ thể để thoát nghèo chỉ tính riêng trong  năm 2017  là 157 hộ.  Hội đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, vận động xuất khẩu lao động; vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” chủ động vượt khó vươn lên. Với nguồn vốn vay dư nợ  gần 176 tỷ đồng từ NHCSXH cho 6.095 hộ vay, Hội đã tiếp cận thêm nguồn tài chính vi mô, nguồn từ dự án "Nâng cao thu nhập cho phụ nữ nghèo" từ chương trình hạnh phúc Quảng Trị với số tiền hơn 12 tỷ đồng; duy trì các tổ nhóm tiết kiệm tín dụng, tổ vay vốn với số tền trên 15 tỷ đồng đã giúp cho chị em chủ động nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế.  Hội đầu tư xây dựng mới 79  mô hình kinh tế giỏi, mô hình thoát nghèo điển hình; sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, hỗ trợ 20 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp với nhiều cách hỗ trợ khác nhau như: Hỗ trợ tiếp cận chính sách về phát triển kinh tế thông qua việc tổ chức đối thoại, hỗ trợ kiến thức thông qua tập huấn, đào tạo nghề, đề xuất chính sách, hỗ trợ vốn vay, giống, tham quan học tập mô hình kinh tế... cho các hộ phụ nữ làm chủ kinh tế, kinh doanh, chủ trang trại...Phối hợp đào tạo nghề cho 393 lao động nữ, vận động quyên góp và kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn lực, hỗ trợ  gần 7000 con bò giống, lợn giống, gà giống  trị giá gần 300 triệu đồng hỗ trợ 264 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động của Hội đã giúp chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng toàn huyện xây dựng nông thôn mới.
     Ngoài việc hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội cùng chung  sức xây dựng một xã hội, cộng đồng bình yên, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí "Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Hội phụ nữ các xã, thị trấn cùng với Công an ký kết liên ngành về an ninh quốc phòng; phối hợp với Mặt trận cùng các ngành chức năng tổ chức ký kết khu dân cư không có tội phạm và tệ  nạn xã hội; ký cam kết toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự , phối hợp tổ chức các cuộc hòa giải về tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình…Hội cũng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01“Về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thông qua sinh hoạt Hội, sinh hoạt CLB, tổ phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH”, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quản lý, giáo dục con em, về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến luật hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo  lực gia đình..., thành lập các mô hình câu lạc bộ tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình không bạo lực. Thông qua các câu lạc bộ Hội đã tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức cho chị em trong việc chăm sóc, giáo dục con  không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
     Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hải Lăng đã tích cực, nỗ lực, thể hiện vai trò trách nhiệm của mình chung sức cùng với huyện nhà xây dựng nông thôn mới. Có được những kết quả đó, đồng chí Ngô Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện  Hải Lăng cho biết: “ Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ  Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Hội để xây dựng kế hoạch sát, đúng và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ,  nhu cầu nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Quan tâm dến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong triển khai thực hiện, Hội đã phát huy tốt nội lực đồng thời tăng cường kêu gọi, vận động hỗ trợ nguồn lực bên ngoài cùng với sự phối hợp của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể do đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn huyện xây dựng nông thôn mới ”.
    Trong thời gian tới, Hội chú trọng công tác tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng thôn xóm bình yên, chăm lo xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên,phụ nữ..., tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chị em,  tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng  tích cực của hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Tác giả bài viết: Phương Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,803
  • Tháng hiện tại57,361
  • Tổng lượt truy cập8,082,844
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây