“Giải cơn khát” nước sạch ở nông thôn bằng cách nào?. Bài 3: Giải pháp để vùng nông thôn được sử dụng nước sạch

Thứ ba - 04/04/2023 21:41
QTO - Hàng chục năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh chưa có nước sạch để sử dụng. Niềm mong ước của người dân ở một số khu vực nông thôn từ vùng đồng bằng ven biển đến miền núi là sớm được sử dụng nguồn nước sạch một cách bền vững chứ không phải chi tiền mỗi tháng để mua nước đóng bình hay thay thế các ống lọc đỏ quạch trong máy lọc nước RO...
Nước sạch về với bản làng -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Nước sạch về với bản làng -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Nhiều xã nông thôn mới không đạt tiêu chí nước sạch

Nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm huy động nguồn lực đầu tư các công trình nước sạch. Các công trình cấp nước nông thôn đã cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 95,23 % hộ dân trên toàn tỉnh, tương đương 115.021/120.776 hộ.

Trong thời gian tới, dự kiến tỉnh sẽ đầu tư một số công trình cấp nước tập trung từ các nguồn vốn như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vốn Ngân hàng Thế giới (WB), vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cho hay, toàn tỉnh hiện có 63/101 xã đạt chuẩn NTM đã được công nhận. Đây là các xã đã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016-2020 và việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn thực hiện theo bộ tiêu chí cũ, tại Quyết định số 325/QĐUBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh.

Theo quy định này, nước sạch là một chỉ tiêu (chỉ tiêu số 17.1) trong tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) của bộ tiêu chí xã NTM. Trong giai đoạn 2016-2020, xã đạt chuẩn chỉ tiêu 17.1 này tương đối phù hợp (tỉ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 98% trở lên, trong đó có hơn 60% nước sạch).

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2025, bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 được áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1738/QĐUBND, 1739/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo quy định mới, đối với chỉ tiêu 17.1, tỉ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn được quy định như sau: các xã khu vực III đạt chuẩn NTM phải có từ 15% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện đạt chuẩn NTM.

Tương tự, các xã không thuộc khu vực III phải có từ 20% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện thẩm định đạt chuẩn NTM. Đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao, yêu cầu chỉ tiêu này còn phải cao hơn.

Căn cứ theo các quy định của bộ tiêu chí mới ban hành trong giai đoạn 2021-2025, qua rà soát hiện nay nhiều xã không đạt chỉ tiêu về nước sạch, kể cả những xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong số 63 xã đã được công nhận đạt chuẩn có 35/63 xã bị giảm tiêu chí này; trong đó, huyện Vĩnh Linh 13/13 xã, Gio Linh 7/10 xã, Triệu Phong 9/14 xã, Hải Lăng 3/12 xã, Cam Lộ 2/7 xã, thị xã Quảng Trị 1/1 xã.

Giải pháp cấp nước sạch cho vùng nông thôn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hòe cho biết, giải pháp trước mắt để cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân vùng nông thôn là hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước để sử dụng trong mùa khô, thời gian hạn hán, ngập lụt. Sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện các công trình cấp nước sạch tập trung theo hướng hiện đại, đồng bộ, gắn với hệ thống giám sát quản lý vận hành công trình.

Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung có quy mô lớn, đồng bộ, liên xã, liên huyện, kết nối với hệ thống cấp nước đô thị ở những nơi phù hợp để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững; ưu tiên sử dụng nguồn nước từ hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa, đập dâng cho cấp nước sinh hoạt.

Tổ chức quản lý vận hành công trình cấp nước sạch theo mô hình phù hợp, hoạt động hiệu quả, bền vững, hướng đến chuyên nghiệp hóa công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình. Xây dựng và thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá nước sạch nông thôn, đảm bảo cấp bù giá tiêu thụ nước sạch theo quy định; thực hiện bù chéo chi phí trong quản lý vận hành công trình cấp nước; hỗ trợ kinh phí quản lý vận hành công trình sau đầu tư tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, bãi ngang, ven biển.

Tiến hành khảo sát, thống kê lại các công trình để xác định chính xác mức độ hư hỏng. Đặc biệt khảo sát kỹ các công trình không thể khắc phục được để đề nghị các địa phương tiến hành thủ tục thanh lý và có giải pháp cấp nước khác. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện đầu tư các công trình, dự án cấp nước sạch nông thôn.

Về lâu dài, kiến nghị HĐND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đối ứng của địa phương để tỉnh đảm bảo đủ điều kiện tham gia Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2029 vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với nguồn kinh phí 693,3 tỉ đồng.

Thống nhất chủ trương giao cho cơ quan chuyên môn xây dựng giá cấp nước cho khu vực nông thôn theo lộ trình để thu hút, mời gọi nhà đầu tư. Đồng thời có chính sách trợ giá cho cá nhân đầu tư công trình ở các vùng khó khăn và khan hiếm về nguồn nước. Hằng năm ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương để đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các công trình cấp nước nông thôn tập trung.

Bố trí, đảm bảo nguồn vốn hằng năm để triển khai Dự án Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2024 với tổng nguồn vốn 60 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh sớm thông qua Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Xây dựng thực hiện, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Cân đối, bố trí nguồn lực đối ứng của địa phương để tỉnh Quảng Trị đủ điều kiện tham gia Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2029 vay vốn WB với nguồn kinh phí 693,3 tỉ đồng.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, các dự án trên địa bàn tỉnh tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư công trình cấp nước cho vùng miền núi để sớm giải quyết nhu cầu cấp nước cho người dân. Chỉ đạo chủ đầu tư sớm triển khai Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) thực hiện trên địa bàn các xã Hướng Linh, Tân Hợp, xã Lìa, xã Xy (huyện Hướng Hóa) và thị trấn Krông Klang, xã Mò Ó, xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông) với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 170,635 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của địa phương.

Giao cho cơ quan chuyên môn lập dự án đầu tư 5 công trình trên địa bàn huyện Hướng Hóa và Đakrông với chi phí đầu tư khoảng 370 tỉ đồng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, tìm kiếm nguồn vốn để bố trí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đối với các địa phương, hằng năm cần ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trên địa bàn để triển khai công tác truyền thông về sử dụng nước sạch, tập huấn công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung cho các địa phương.

Xây mới, nâng cấp, sửa chữa và duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn để duy trì tính bền vững của các công trình. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách; thay đổi hành vi, thói quen sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước cho người dân.
                                                                                                                                                                                          Trần Tuyền

 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay880
  • Tháng hiện tại112,084
  • Tổng lượt truy cập8,312,381
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây