Tạo diện mạo, sức sống mới cho vùng nông thôn Cam Hiếu

Chủ nhật - 04/06/2023 23:43
Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn NTM; 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Sau khi hoàn thành xong chương trình xây dựng NTM, hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó tạo diện mạo, sức sống mới ở các vùng nông thôn, trong đó nổi bật có xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.
Tạo diện mạo, sức sống mới cho vùng nông thôn Cam Hiếu

      Đến thời điểm này, xã Cam Hiếu cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, diện mạo vùng nông thôn đã có khởi sắc rõ nét. Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2017, xã Cam Hiếu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai xây dựng NTM nâng cao với tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM giai đoạn 2018- 2022 đạt trên 110 tỉ đồng.

     Nhờ vậy, kinh tế - xã hội (KTXH) trên địa bàn đã có bước phát triển khá, đời sống người dân được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển đồng đều, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

     Kết cấu hạ tầng NTM tiếp tục được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương; tỉ lệ hộ nghèo giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân của xã Cam Hiếu đạt hơn 52 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 giảm còn 2,21%.

     Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu Mai Chiếm Hiệp cho biết: “Xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năm 2022, trên cơ sở văn bản của cấp trên, xã đã tổ chức hội nghị quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ cốt cán từ xã đến cơ sở.

     Đồng thời tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, ban hành nghị quyết để tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện. Quán triệt đến các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của nghị quyết chuyên đề xây dựng xã NTM nâng cao của Đảng bộ xã. Trong đó trọng tâm là công tác xây dựng xã NTM nâng cao gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, xây dựng cảnh quan, bộ mặt nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp.

     Cùng với đó, sau khi kiện toàn, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng ban hành nghị quyết về kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng NTM.

    Mặt khác, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cũng thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đồng thời hướng dẫn các thôn thực hiện các nội dung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu”.

    Nhằm thay đổi diện mạo rõ nét ở khu vực nông thôn, theo ông Mai Chiếm Hiệp, việc đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang nông thôn đóng vai trò quan trọng. Theo đó, mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM.

    Việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến được 8.132 m2 đất; huy động hơn 3.000 ngày công của Nhân dân tham gia chỉnh trang nông thôn.

     Xây dựng nhiều công trình NTM gắn với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Cải tạo 30 vườn tạp, xây dựng mới 10 vườn cơ bản đạt các tiêu chí vườn kiểu mẫu. Xây dựng và duy trì được 7 tuyến đường mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp. Vận động Nhân dân hưởng ứng, đóng góp bê tông hóa được 1.000 m đường giao thông; bê tông hóa 230 m kênh mương nội đồng; xây dựng mới Trung tâm học tập cộng đồng thôn Vĩnh Đại; sửa chữa Trung tâm học tập cộng đồng thôn Định Xá; xây dựng mới 2 tuyến đường điện dài 2,5 km tại các thôn Định Xá, Mộc Đức.

     Việc xây dựng cảnh quan, môi trường sáng- xanhsạch- đẹp- an toàn được xã Cam Hiếu chú trọng thực hiện. Định kỳ hằng tháng phát động chỉnh trang nông thôn, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Trên 70% người dân đã cải tạo vườn tạp, xây dựng được 14 đoạn đường kiểu mẫu tại 7 thôn. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các vườn cây ăn quả, lúa hữu cơ, cây dược liệu…

     Địa phương đã hỗ trợ người dân trong tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, kết nối với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy đến nay, trên địa bàn đã phát triển được 2 ha cây sầu riêng, 5 ha cây ăn quả, trồng mới trên 10 ha quế hồi; xây dựng mô hình trồng lúa hữu cơ với diện tích 18 ha; sản xuất 8 ha lúa giống và thương phẩm. Đặc biệt, sản phẩm chuối tiêu Cam Hiếu được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

    Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao tại xã Cam Hiếu đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, đó là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

    Ông Mai Chiếm Hiệp khẳng định: “Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, dấu ấn về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên thể hiện rất rõ. Các chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu.

    Các đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong đóng góp nguồn xã hội hóa, tham gia cùng người dân thực hiện các công trình, phần việc trong xây dựng NTM. Qua đó đã tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân, tạo sự đồng lòng, nhất trí cao trong thực hiện chương trình xây dựng NTM”.

    Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cam Hiếu với quyết tâm cao, tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao nhằm tiếp tục tạo diện mạo, sức sống mới cho quê hương.

Nguồn tin: Thanh Lê-Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1,543
  • Tháng hiện tại204,178
  • Tổng lượt truy cập8,613,820
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây