Hải Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017

Chủ nhật - 16/07/2017 05:24
Là một xã thuộc vùng trũng của huyện Hải Lăng, địa bàn dân cư phân bổ không tập trung, với 1156 hộ, 5519 nhân khẩu; người dân chủ yếu độc canh cây lúa, ít ngành nghề phụ, thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phải đối mặt với nhiều khó khăn như vậy, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã quyết tâm thực hiện mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới vào cuối năm nay
Trường Mầm non xã Hải Hòa chưa đạt chuẩn
Trường Mầm non xã Hải Hòa chưa đạt chuẩn
Xuất phát điểm từ 6/19 tiêu chí khi bắt đầu triển khai chương trình; Đảng bộ, chính quyền xã đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Phong trào chỉnh trang nông thôn, xây dựng thôn nông thôn mới; không ngừng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Qua 6 năm thực hiện, xã đã huy động trên 25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó huy động vốn góp của nhân dân địa phương trên 5,6 tỷ đồng.  Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh cụ thể: đã bê tông hóa 4.027 km đường trục chính thôn, xóm; xây dựng thêm 05 trạm biến áp cho các thôn và trạm bơm tiêu úng Hưng Nhơn; xây mới, nâng cấp sửa chữa các phòng học, tường rào, nhà vệ sinh, nhà xe cho các trường học; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn Phú Kinh Phường, nhà văn hóa thôn Hưng Nhơn; đầu tư xây dựng 2 sân thể thao tại thôn An Thơ, Phú Kinh Phường; xây dựng chợ xã.
Ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, xã cũng đã chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 4 năm 2013-2016, UBND xã đã trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách xã hỗ trợ 37 mô hình chăn nuôi lợn, gà, trâu bò với số tiền 27,2 triệu đồng. Các mô hình đã tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho bà con. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2016 đạt 30 triệu đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường cũng được quan tâm thực hiện. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiểu học đạt 100%; trường THCS, Tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 35%.  Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; 4/5 làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Các hoạt động chỉnh trang nông thôn; ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng vào ngày Chủ nhật cuối tháng được tổ chức đều đặn, đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước máy 100%.; Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí tự hoại đạt 88,49%.
Ông Lê Chí Thọ - Bí thư Đảng ủy- Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hải Hòa cho biết, đến cuối năm 2016 xã Hải Hòa đạt 14/19 tiêu chí. Tuy nhiên, khi Trung ương ban hành Bộ tiêu chí mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, xã đã rà soát lại chỉ đạt 12/19 tiêu chí lớn; nhưng đã đạt 41/49 tiêu chí nhỏ, các nội dung còn lại cần phải thực hiện đó là: Xây dựng phòng học để trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia, Hoàn thiện CSVC Trung tâm thể thao xã, xóa nhà tạm, đào tạo nghề cho lực lượng lao động trong độ tuổi, Quản lý bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát triển BHYT toàn dân, giảm nghèo, liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp chủ lực (lúa).
Để có thể hoàn thiện 7 tiêu chí với các nội dung trên, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hải Hòa đã chỉ đạo rà soát kỹ hiện trạng từng tiêu chí theo Quyết định 532/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên ban chỉ đạo xã theo dõi, đôn đốc  thực hiện các nội dung. Đối với các tiêu chí cần nhiều nguồn lực đầu tư, ban chỉ đạo xã đã tích cực huy động các nguồn để đầu tư xây dựng; đối với các tiêu chí khác, giao trách nhiệm cho các hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia.
Ban chỉ đạo xã đã đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện từng tiêu chí, cụ thể : Đối với tiêu chí trường học, đã đề nghị nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ để xây dựng đạt chuẩn trong năm 2017. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hiện tại các thôn đã có nhà văn hóa, nhà văn hóa xã đã đạt chuẩn; đang sử dụng nguồn vốn đấu giá đất để xây dựng trung tâm thể thao xã.  Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, sau khi rà soát cụ thể từng đối tượng, toàn xã có 18 nhà, đã hỗ trợ nâng cấp 11 nhà, năm 2017 còn lại 7 nhà; 6 tháng đầu năm đã xây dựng 3 nhà từ nguồn Quỹ vì người nghèo của xã, 02 nhà đang khởi công xây dựng, 02 nhà đã trình hồ sơ xin các cấp hỗ trợ, mỗi nhà 30 triệu đồng. Đối với tiêu chí hộ nghèo, cuối năm 2016, số hộ nghèo toàn xã là 85 hộ, chiếm tỷ lệ 7,25%; sau khi trừ đối tượng BTXH tỷ lệ hộ nghèo của xã còn lại 5,63%; KH năm 2017 phấn đấu giảm 9 hộ (tương ứng 0,765%); 6 tháng đầu năm đã giảm được 3 hộ; BCĐ Giảm nghèo của xã đã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các đoàn thể gắn với việc phân công thành viên, hội viên trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ thoát nghèo của từng hộ dựa vào kết quả điều tra đa chiều, trong đó chú trọng giảm nghèo đối với các hộ gặp hoạn nạn trong năm 2016; phấn đấu giảm hộ nghèo còn lại là 4,1%. Đối với tiêu chí giáo dục, xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của huyện Hải Lăng mở các lớp dạy nghề nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 44%. Đối với tiêu chí y tế: UBND xã chỉ đạo đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế cộng đồng và Hội viên các đoàn thể rà soát tình hình mua BHYT trên toàn xã; xác định chỉ tiêu phát triển BHYT theo từng tháng, quý để kịp thời viết bài triển khai tuyên truyền, vận động người dân mua BHYT đạt chỉ tiêu đề ra; 6 tháng đầu năm đã phát triển thêm 187 hộ, với 350 người, nâng tỷ lệ người dân mua BHYT từ 72% lên 78,48%. Đối với tiêu chí môi trường, xã chỉ đạo ban ngành chuyên môn hướng dẫn, triển khai các các cơ sở sản xuất kinh doanh phải lập phương án bảo vệ môi trường đơn giản và cam kết bảo vệ môi trường; hỗ trợ các khu dân cư xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm kéo dài; từng bước di dời các hộ chăn nuôi có quy mô lớn ra khỏi khu dân cư, kết hợp phát triển chăn nuôi với sử dụng hệ thống hầm khí Biogas; có chính sách, biện pháp hỗ trợ xây dựng hố chứa nước thải đối với một số hộ gặp khó khăn trong việc tự xử lý xã thải sinh hoạt,.. Bên cạnh đó tiếp tục chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chỉ đạo BCH Quân sự, Công an xã tăng cường phối hợp, tuần tra, nắm chắc tình hình để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Việc hoàn thành 7 tiêu chí còn lại trong 6 tháng cuối năm là nhiệm vụ chính trị to lớn của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã;  nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; tinh thần đoàn kết của các ngành, các cấp; cùng với sự đồng lòng, đồng sức của toàn thể nhân dân, tin chắc rằng Hải Hòa sẽ đạt chuẩn Xã nông thôn mới vào cuối năm nay./. 

Tác giả bài viết: Lê Oanh – Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay8,995
  • Tháng hiện tại53,522
  • Tổng lượt truy cập8,671,964
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây