Nhiều đổi thay trong xây dựng nông thôn mới ở Gio Linh

Thứ tư - 30/05/2018 23:30
Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần mang đến nhiều đổi thay tích cực trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Gio Linh.
Trạm xá xã Gio An nơi miền tây Gio Linh đã được xây dựng khang trang
Trạm xá xã Gio An nơi miền tây Gio Linh đã được xây dựng khang trang

Để thực hiện hiệu quả xây dựng NTM, một trong những nhiệm vụ chính được huyện Gio Linh tổ chức triển khai thực hiện đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM; cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy Gio Linh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020; thực hiện hiệu quả phong trào “Gio Linh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, chú trọng vào việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đến các xã; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM; ban hành các cơ chế chính sách và văn bản thực hiện, xây dựng và triển khai thực hiện các đề án phát triển KT-XH nhằm cụ thể hóa các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần đẩy mạnh, sử dụng, huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Gio Linh.

 

Trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, từ nguồn vốn xây dựng NTM kết hợp lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án, huy động nguồn vốn khác và nguồn lực trong nhân dân, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu ở thôn, xã được tiếp tục đầu tư xây dựng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, vừa tạo ra sự khang trang, diện mạo mới vùng nông thôn. Năm 2017, đã sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 86 công trình giao thông, trên 34 km đường bê tông hóa, 1 cầu; sửa chữa, nâng cấp 7 hệ thống công trình thủy lợi; xây dựng mới và nâng cấp 63 hạng mục công trình trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở... Vốn thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng là 88.818 triệu đồng. Trong phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, với việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Gio Linh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 đã có sự lồng ghép, gắn với chương trình phát triển kinh tế vùng biển, định hướng phát triển kinh tế vùng gò đồi, miền núi; ưu tiên đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, nông nghiệp hữu cơ và liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp; tập trung chỉ đạo đổi mới trong công tác tổ chức sản xuất nông nghiêp: Sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng mô hình khuyến nông, áp dụng KHCN; xây dựng và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Ngành nghề nông thôn ở một số nơi được các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, làm ăn có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, đáng kể là nghề chế biến thủy sản, khai thác đá chẻ, đan lát… Toàn huyện có 16 làng có nghề nông thôn với 763 hộ, giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động; có 1.427 cơ sở sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thu hút 4.370 lao động.

 

Trong xây dựng NTM, các tiêu chí về giáo dục, y tế được quan tâm thực hiện, duy trì và luôn nâng cao chất lượng. Trong phát triển giáo dục ở nông thôn, đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 100% trường phổ thông có thư viện chuẩn, 7 xã có thư viện, 2 xã có thư viện điện tử, các xã đều có tủ sách. Về phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, 19/19 xã đạt tiêu chí. Mạng lưới y tế trên địa bàn gồm có 19 trạm y tế/19 xã, mỗi trạm có từ 1-2 bác sĩ và các nhân viên y tế, cơ sở, trang thiết bị về cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đã có sự chuyển biến rõ rệt về phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, cùng với việc xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM được triển khai thực hiện hiệu quả. Toàn huyện có 124/131 làng, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 17.509/20.079 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, xây dựng đã tạo điều kiện cho người dân có điểm vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và rèn luyện thể dục thể thao. Hiện nay, toàn huyện có hơn 17.470 người tham gia tập luyện TDTT, chiếm 23,5% dân số; số gia đình thể thao đạt khoảng 11,5%.

 

Thời gian qua, huyện Gio Linh tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong xây dựng NTM; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; bảo vệ và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Từ đó, chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên, chất lượng phong trào trong nhân dân được phát huy tác dụng. Trên lĩnh vực quốc phòngan ninh, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự được triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm có hiệu quả được nhân rộng. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, các tệ nạn xã hội giảm đáng kể, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân.

 

Từ thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của các xã trên 26 triệu đồng/người/ năm 2017. Với sự tập trung chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, nên giảm dần tỉ lệ hộ nghèo qua các năm. Tính đến cuối năm 2017, khu vực nông thôn toàn huyện có 1.575 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,27%, giảm 229 hộ (1,47%) so với cuối năm 2016; hộ cận nghèo 1.243 hộ, chiếm 7,32%, giảm 199 hộ (1,27%) so với cuối năm 2016.

 

Hiện nay, huyện Gio Linh có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí, 2 xã đạt từ 7- 9 tiêu chí. Những kết quả đó là minh chứng thể hiện sự nỗ lực cao trong tổ chức thực hiện xây dựng NTM của huyện Gio Linh và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trong vai trò là chủ thể xây dựng NTM. Đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong xây dựng NTM của huyện Gio Linh những năm tiếp theo.

 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay3,216
  • Tháng hiện tại38,082
  • Tổng lượt truy cập8,656,524
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây