Đakrông từng bước khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 05/12/2018 21:55
Đối với một địa phương miền núi có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 53% (cuối năm 2017), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80% dân số..., quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) không hề dễ dàng đối với huyện Đakrông. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, sau hơn 7 năm chương trình NTM được triển khai, bộ mặt nông thôn huyện Đakrông đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước đổi thay.
Những bản làng ở huyện Đakrông khởi sắc sau khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai
Những bản làng ở huyện Đakrông khởi sắc sau khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai

7 năm trước, chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện tại 13 xã của huyện Đakrông, đây đều là những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thời điểm đó, toàn huyện mới chỉ có 16 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn NTM, 3 xã gồm Ba Nang, A Vao và Tà Long “trắng” tiêu chí, xã đạt cao nhất đó là Hải Phúc với 4/19 tiêu chí, 9 xã còn lại đều đạt từ 1-3 tiêu chí NTM. Bắt tay xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn, huyện Đakrông đã tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm phổ biến các mục tiêu, chủ trương, chính sách về chương trình xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng lên, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM.

 

Bên cạnh đó, huyện cũng đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp xây dựng NTM trên địa bàn. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV đã ban hành Nghị quyết số 07 “về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015” và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, cảnh quan môi trường nông thôn của huyện Đakrông có bước đổi mới; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt 10 tiêu chí và 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” phát triển mạnh mẽ, tạo thêm nguồn lực, sức mạnh mới và động viên tinh thần các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong 5 năm (2011-2016), huyện Đakrông đã huy động được trên 600 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó người dân hiến trên 36 ngàn mét vuông đất và đóng góp trên 30.500 ngày công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Cùng với những kết quả đạt được, trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Đakrông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến cuối năm 2017, địa phương vẫn còn 6/19 tiêu chí chưa có xã nào đạt chuẩn, đó là các tiêu chí: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và tiêu chí môi trường. Có 3 xã mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí đó là các xã: Đakrông, Ba Nang và Húc Nghì. Một số tiêu chí tuy một số xã đạt đã chuẩn nhưng không bền vững ở địa bàn miền núi như giao thông, thủy lợi. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM ở một số địa phương còn thiếu thường xuyên, chưa sâu rộng, hình thức và phương pháp chưa thích hợp, do vậy một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về chương trình xây dựng NTM, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào nhà nước. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM chưa được phát huy do điều kiện kinh tế của người dân còn nghèo. Vốn tập trung xây dựng NTM chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, sức huy động được từ các nguồn lực khác hầu như chưa có. Các hình thức tổ chức sản xuất chưa phát triển; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động tại các xã còn gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, vấn đề môi trường nông thôn ở nhiều xã chưa thực sự được quan tâm. Người dân một số nơi chưa có nguồn nước sạch để sử dụng. Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở hầu hết các xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn...

 

Để từng bước khắc phục khó khăn, triển khai chương trình xây dựng NTM có hiệu quả, trong giai đoạn 2018- 2020, huyện Đakrông xác định mục tiêu là xây dựng NTM theo hướng quy hoạch, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, hạ tầng kinh tế- xã hội hiện đại, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp. Bản sắc văn hóa được bảo tồn, dân trí và chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên. Theo đó, trong giai đoạn 2018-2020, huyện Đakrông sẽ phấn đấu có 1-2 xã đạt chuẩn NTM; duy trì 88 tiêu chí đã đạt chuẩn, không có xã đạt dưới 8 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân của người dân đạt 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4%/năm... Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, huyện Đakrông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM một cách thường xuyên, sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng địa bàn dân cư, từng đối tượng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, làm cho mỗi người dân nhận thức sâu sắc về mục đích và ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, từ đó phát huy vai trò chủ thể trong quá trình thực hiện.

 

Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng NTM các xã, nắm vững mục tiêu và hệ thống tiêu chí NTM để có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng địa phương. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ, Văn phòng điều phối NTM cấp huyện, BCĐ và Ban quản lý xây dựng NTM từ cấp xã... Phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Tập trung chuyển dịch cơ cấu, phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phấn đấu 100% cán bộ đạt chuẩn vào năm 2020... Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong huy động nguồn lực, địa phương sẽ thực hiện lồng ghép nguồn vốn xây dựng NTM và các nguồn vốn khác để tăng nguồn lực trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

Với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và vào cuộc của mỗi người dân, tin tưởng huyện Đakrông sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn huyện miền núi ngày thêm khởi sắc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,944
  • Tháng hiện tại202,295
  • Tổng lượt truy cập8,611,937
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây