“CHỈNH TRANG NÔNG THÔN MỚI”, TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI DIỆN MẠO NÔNG THÔN

Thứ ba - 04/04/2023 21:29
Xây dựng nông thôn mới nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và huyện về đích nông thôn mới trước năm 2025. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Triệu Phong đã tập trung nhiều nguồn lực xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng cơ sở, cảnh quan môi trường nông thôn, đô thị.
“CHỈNH TRANG NÔNG THÔN MỚI”, TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI DIỆN MẠO NÔNG THÔN
        Thiết thực chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của năm 2023. Ngày 30/3/2023, tại khu dân cư Thượng Phú Phường xã Triệu Sơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong long trọng tổ chức Lễ phát động và thực hiện “Chỉnh trang nông thôn mới” năm 2023 tại xã Triệu Sơn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thiết thực trong chuổi các hoạt động chào mừng các sự kiện quan trọng và chung tay xây dựng nông thôn mới, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.
        Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động, việc “Chỉnh trang nông thôn mới”, bảo vệ môi trường gắn với các phong trào, các mô hình tự quản trong Nhân dân đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện rộng rãi, ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân và đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải, tham gia hiến đất, hiến công, phát quang mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, cải tạo vườn tạp, giúp nhau phát triển kinh tế..., đã đem lại kết quả to lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh của địa phương.
           Đến nay, toàn huyện có 14/17 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An đã xây dựng hoàn thiện các tiêu chí xã NTM và đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ để đề nghị cấp trên công nhận; có 2 xã (Triệu Đại, Triệu Trạch) đang đề nghị cấp trên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và 4 xã (Triệu Phước, Triệu Thuận, Triệu Ái, Triệu Sơn) đăng ký phấn đấu đạt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025. Về kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới đã được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nỗ lực phấn đấu đến nay đã hoàn thiện 4/9 tiêu chí và đạt 23/36 chỉ tiêu.
Để góp phần cùng toàn huyện thực hiện hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân về bảo vệ môi trường, xử lý rác và nước thải sinh hoạt; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường, chỉnh trang nông thôn. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân trong sinh hoạt hàng ngày tránh những hành vi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguyên liệu, đồ dùng có phát sinh chất thải. Đồng thời, quyết tâm xây dựng huyện đạt nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể của các địa phương trên địa bàn huyện để hoàn thiện các chỉ tiêu, các tiêu chí, nhất là tiêu chí số 07 về Môi trường theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
           Hưởng ứng Lễ phát động, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chọn ít nhất 1 khu dân cư (trong đó có một số xã như: Triệu Đại, Triệu Trung… phát động toàn xã) hưởng ứng tổ chức ra quân thực hiện việc chỉnh trang tại đơn vị mình trong ngày 30/3/2023 và sẽ tiếp tục triển khai ở tất cả các khu dân cư còn lại. Sau đó, hàng quý và thường xuyên trên cơ sở kế hoạch đã phát động, các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư chủ động hưởng ứng thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về “Chỉnh trang Nông thôn mới’’.
          Để đạt được nội dung yêu cầu đề ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng trên địa bàn huyện và kêu gọi cán bộ và Nhân dân các xã, thị trấn tích cực tham gia hưởng ứng phát động “Chỉnh trang nông thôn mới” với những nội dung cụ thể về: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân; thường xuyên phát động, tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét của cộng đồng dân cư trong việc tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Duy trì có hiệu quả các tổ tự quản bảo vệ môi trường của khu dân cư, tổ bảo vệ bến bãi tàu thuyền. Thực hiện tốt việc phân loại rác và xử lý rác thải hữu cơ trong từng gia đình và các cơ sở tập trung như cơ quan, trường học, chợ, trạm y tế…. Quan tâm trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở các tuyến đường giao thông, những nơi công cộng, thường xuyên phát quang đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước trong khu dân cư, tạo ra cảnh quan mới cho nông thôn được chỉnh tề, khang trang, sạch đẹp. Vận động Nhân dân phối hợp và tích cực ủng hộ chính quyền trong việc giải tỏa mặt bằng để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng. Hiến đất để mở rộng đường giao thông thôn xóm, huy động sức dân để làm cứng hóa mặt đường, bù đất lề đường đối với các công trình giao thông nông thôn mới được xây dựng và những công trình đã sạt lở, xuống cấp phục vụ cho việc đi lại của Nhân dân được thuận lợi. Phấn đấu đến cuối năm 2023 có trên 95% các tuyến đường nông thôn và các nơi công cộng có điện thắp sáng; có khoảng trên 80% số hộ cải tạo vườn tạp, nuôi trồng các loại cây con có giá trị kinh tế và đảm bảo môi trường sinh thái; vận động và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình khó khăn tu chỉnh nhà cửa đảm bảo kiên cố, phòng chống bão, lụt tốt và đến cuối năm 2023 không còn nhà ở tạm bợ, xuống cấp trầm trọng. Vận động Nhân dân xây dựng cổng và hàng rào để bảo vệ, đồng thời tạo ra vẻ đẹp mới hiện đại cho nông thôn.
        Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị và kêu gọi sự tham gia tích cực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể cùng với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân để công tác “Chỉnh trang nông thôn mới” trở thành công việc thường xuyên và tự giác của người dân, nhằm mục đích cuối cùng là mang lại một môi trường trong lành và cảnh quan nông thôn khang trang, khởi sắc, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn để góp phần xây dựng huyện Triệu Phong hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2023 và tiếp tục nâng cao chất lượng trong những năm tiếp theo.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH “CHỈNH TRANG NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

z4226668661184 0559cd549e331b1ebda5de6c4945b1ad
z4226632121328 4c1ae184bc4c55d7342d7a5aa0c950d3

z4226632115615 25d2837e3891853d5d798616e5879c3d
z4226638178769 8d2e0a0b3446167d1e11b48a74cb9d74

Nguồn tin: Thế Nam - Uỷ ban MTTQ VN huyện Triệu Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay3,544
  • Tháng hiện tại184,594
  • Tổng lượt truy cập8,594,236
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây