Phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở Vĩnh Linh

Thứ hai - 05/02/2024 22:06
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài, huyện Vĩnh Linh tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo động lực để người dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia góp công, góp của xây dựng NTM. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, duy trì những nét truyền thống, văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền, hướng đến xây dựng địa phương trở thành huyện NTM bền vững
Đường về xã Vĩnh Giang hôm nay
Đường về xã Vĩnh Giang hôm nay

       Điểm sáng xây dựng nông thôn mới nâng cao

      Năm 2017, xã Vĩnh Giang vinh dự được công nhận đạt chuẩn NTM. Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Đảng ủy xã Vĩnh Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo địa phương xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Nội dung 19 tiêu chí xây dựng NTM và NTM nâng cao được xã quán triệt sâu sắc trong Đảng bộ và phổ biến rộng rãi trong toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; lồng ghép qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư; băng rôn, khẩu hiệu, từ đó làm cho người dân nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm của mình trong tham gia thực hiện xây dựng NTM. Bí thư Chi bộ thôn Tùng Luật Lê Văn Tân cho hay: “Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã, cấp ủy chi bộ thôn triển khai phong trào xây dựng NTM nâng cao trong chi bộ; chỉ đạo Ban điều hành thôn, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội thôn tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao. Thấy được lợi ích mang lại từ xây dựng NTM, người dân trong thôn đồng tình, tích cực góp công, kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi tại thôn như: xây dựng sân thể dục tổng hợp; trồng cây cảnh tại khu vực nhà văn hóa thôn; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo bộ mặt thôn khang trang, sạch đẹp và luôn tươi mới. Hiện nay, chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên nêu cao tính tiên phong, tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu”. Chỉ sau hơn 1 năm thực hiện, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ xã, sự vào cuộc của các hội, đoàn thể, sự nỗ lực vượt bậc của Nhân dân, diện mạo nông thôn xã Vĩnh Giang ngày càng khởi sắc. Tổng kinh phí xây dựng NTM ở xã hơn 8 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 430 triệu đồng, 950 ngày công, hiến 5.000 m2 đất để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi khác. “Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân xã Vĩnh Giang ngày càng nâng cao; cơ sở hạ tầng KT-XH được đầu tư nâng cấp; hình thức sản xuất phù hợp gắn phát triển nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; trình độ dân trí được nâng cao, cảnh quan môi trường sạch đẹp, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Cuối năm 2023, xã Vĩnh Giang vinh dự được công nhận là xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Hiện nay, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động Nhân dân huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế. Hoàn thành các tiêu chí để Vĩnh Giang đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu”, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Giang Nguyễn Văn An cho biết.

       Quyết tâm cao về đích huyện nông thôn mới

      Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 28/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng Vĩnh Linh trở thành huyện NTM trước năm 2025 và các văn bản chỉ đạo liên quan của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành nhiều văn bản triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Phân công các phòng, ban, đơn vị liên quan phụ trách từng nội dung, tiêu chí xã, huyện NTM. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình xây dựng NTM trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách tặng thưởng công trình cho các địa phương đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025... Để sớm về đích huyện đạt chuẩn NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/HU về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, trên cơ sở đó, UBND huyện ban hành kế hoạch; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện chỉ thị. Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chủ động huy động nguồn lực của các địa phương và sự vào cuộc tích cực của người dân, phong trào xây dựng NTM ở huyện Vĩnh Linh được triển khai chủ động, quyết liệt và đạt nhiều kết quả đáng kể.
       Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện có 49 vườn hộ gia đình được công nhận vườn mẫu; 4 thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện nay, huyện đang thẩm định xét công nhận đạt chuẩn cho bản Lền, bản Xà Lơi của xã Vĩnh Ô. Có 44/114 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Toàn huyện có 13/15 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó có 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện liên xã được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của huyện. 100% xã đạt tiêu chí về điện. Nhà văn hóa trung tâm huyện đang được xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Huyện có cụm công nghiệp Cửa Tùng được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện với diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư 6,6 tỉ đồng, tỉ lệ lấp đầy cơ sở sản xuất đạt 100%. Đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: vùng sản xuất cây hồ tiêu; chuyên canh cây cao su; vùng sản xuất lúa hàng hóa; chuyên canh cây ăn quả; nuôi tôm thâm canh... Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn 2023-2025, huyện đã bố trí hơn 15 tỉ đồng xây dựng công trình cấp nước tập trung tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Năm 2021, 2022, Đảng bộ, chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
       Những kết quả trên là tiền đề, động lực để huyện quyết tâm cao thực hiện mục tiêu trở thành huyện NTM. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Linh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng NTM; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của địa phương. Đưa phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” trở thành phong trào được hưởng ứng thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó tập trung các nguồn lực ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, văn hóa, giáo dục, môi trường... đảm bảo đến tháng 4/2024, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM; phấn đấu đến tháng 8/2024 huyện đạt chuẩn NTM”.

Nguồn tin: Sưu tầm: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay4,421
  • Tháng hiện tại44,321
  • Tổng lượt truy cập8,244,618
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây