Hành động quyết liệt để về đích toàn diện trong năm 2020

Thứ tư - 01/01/2020 21:38

Ông Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Tỉnh Quảng Trị bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm sụt giảm đáng kể năng suất và sản lượng các loại cây trồng; đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp nhưng tăng trưởng chậm lại…
Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; với quyết tâm thực hiện chủ đề năm “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển”; chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực” gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh nên đã tạo được không khí thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt là với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả toàn diện trên nhiều ngành và lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế tăng so với cùng kì năm trước.
 
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 31.341 tỉ đồng (giá hiện hành); GRDP bình quân đầu người ước đạt 49,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 3.100 tỉ đồng, bằng 105% dự toán và tăng 12% so với cùng kì năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.000 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất hơn; các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định, tích cực. Nông - lâm - ngư nghiệp tăng trưởng 4,92% (kế hoạch 4-4,5%), Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 13,9% (kế hoạch 10,5-11%)là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay. Sản xuất công nghiệp từng bước gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 10,65% so với năm trước; các ngành dịch vụ phát triển khá. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 1,84% (cùng kì năm trước tăng 2,41%). Đây là năm thứ ba liên tiếp Quảng Trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; lần đầu tiên sau 7 năm, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,72%, tạo động lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 
Điểm nổi bật nhất trong năm 2019 là kết quả thu hút đầu tư. Tỉnh đã có những đột phá trong quảng bá, xúc tiến, thu hút vốn đầu tư. Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm, tỉnh đã lựa chọn được một số nhà đầu tư tiềm năng, tâm huyết với Quảng Trị. Nhiều chương trình/dự án được cấp phép, khởi công mới, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2019. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn…Vì vậy, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2019 ước tính đạt 16.607 tỉ đồng, tăng 25,13% so với năm trước. Đặc biệt trong dịp kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh đã có 30 công trình, dự án động lực được khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư 111.320 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 66 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 39.054 tỉ đồng. Việc vận động, thu hút các dự án, viện trợ ODA, FDI tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2019 có 1 dự án ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn là 151,155 tỉ đồng và 1 dự án FDI về may mặc với tổng vốn đăng kí đầu tư 20 triệu USD.
 
Bên cạnh đó, công tác quản lí tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo ngày càng chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Việc triển khai các dự án đầu tư luôn đồng thời với việc đánh giá tác động môi trường, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ là kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy dự án. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt, đi vào nền nếp. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng.
 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỉ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành, địa phương, đặc biệt là kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh được tổ chức thiết thực, trang trọng, có tác dụng lan tỏa, động viên mọi tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động sản xuất. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Ngành giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình giáo dục, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được đẩy mạnh. An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và các chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ luôn được quan tâm; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,65%. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được chú trọng thường xuyên. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, các ngày lễ, tết trên địa bàn.
 
Tàu vào “ăn hàng” ở Cảng biển Cửa Việt. Ảnh: H.N.K
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế cần tiếp tục được cải thiện. Công tác xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư chưa mang lại kết quả tương xứng. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương thực hiện chậm. Mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô còn nhỏ và chậm được nhân rộng. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS còn hạn chế. Công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhất là cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là liên quan đến ma túy, tín dụng đen. Tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp vẫn tiếp tục xảy ra.
 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Với quyết tâm cao nhất để thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, tạo đà phát triển trong nhiệm kì tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề năm là: “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”. Theo đó, năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phấn đấu đạt trên 8,5%, trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp tăng trên 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng trên 14%; dịch vụ tăng trên 7%; GRDP bình quân đầu người đạt 55-58 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 25.000 - 28.000 tỉ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.400 tỉ đồng; tỉ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là 54,7 - 56,4% (có thêm 6 -8 xã); tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65-70%. Tạo việc làm mới trên 11.000 lao động. Giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,5-2%. Giữ vững chuẩn phổ cập THCS tại 100% xã, phường, thị trấn. Duy trì tỉ lệ độ che phủ rừng trên 50%. Tỉ lệ dân cư sử dụng nước sạch ở thành thị đạt 95%, nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 95%...
 
Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt. Trước hết là tập trung rà soát, phân tích nguyên nhân các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành, từ đó có giải pháp tích cực, phù hợp, quyết tâm nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.
 
Huy động, quản lí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế. Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng dân cư và địa bàn nhiều khó khăn. Kiên quyết hiện thực hóa các công trình, dự án đã được lựa chọn khởi công, khánh thành trong dịp kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; tập trung tối đa, lồng ghép nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, vốn ODA để đầu tư, hoàn thiện các công trình hạ tầng tại khu kinh tế này.
 
Tích cực, quyết liệt trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, trên cơ sở đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Thu hút có chọn lọc và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh thu hút, quản lí và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là phải bố trí hợp lí, cân đối vốn đối ứng ODA; tích cực vận động sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ.
 
Cơ cấu lại nền kinh tế một cách toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng theo hướng sản xuất hữu cơ. Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp; tăng cường công tác quy hoạch sản xuất theo vùng và loại cây, con. Thúc đẩy liên kết giữa tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến nông sản. Tiếp tục hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất. Quản lí chặt chẽ đất đai, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lí việc giao đất cho các doanh nghiệp. Quyết tâm và sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án tái cơ cấu ngành Công thương trên địa bàn tỉnh, nhất là cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng tăng tỉ trọng các ngành chế biến, chế tạo, các ngành có tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ, ưu tiên hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, biên giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành dịch vụ. Phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như của từng địa phương để sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nuôi dưỡng, phát triển các nguồn thu ngân sách trên địa bàn; quyết liệt chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, động viên doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước; hạn chế tối đa tình trạng thất thu, nợ đọng thuế. Công khai, minh bạch ngân sách nhà nước gắn với cơ chế kiểm soát thu chi ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra chậm trễ, ách tắc, sai quy định.
 
Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Duy trì các cuộc đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỉ luật, kỉ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính. Đổi mới, cải cách mạnh mẽ việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR Index. Triển khai có hiệu quả Dự án Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh…
 
Phát triển các hoạt động văn hóa, xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Khẩn trương hoàn thành Đề án Festival vì Hòa bình; triển khai xây dựng Công viên Thống nhất tại di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.
 
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế và triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; phấn đấu không có hộ nghèo trong đối tượng chính sách. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tiếp tục hoàn thành đề án xây dựng bệnh viện quốc tế hoặc bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh.
 
Tiếp tục củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại, nhất là dịp diễn ra đại hội đảng các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngăn chặn tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, nhất là buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy, tín dụng đen; đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác nội chính và đối thoại, giải quyết tốt các vụ việc từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, đơn thư kéo dài, vượt cấp, đông người; giữ vững an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,501
  • Tháng hiện tại205,536
  • Tổng lượt truy cập8,615,178
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây