Cam Hiếu hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ năm - 22/11/2018 02:29
Đến xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về cảnh quan, môi trường của vùng nông thôn. Đến thời điểm này các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) đưa ra đã được địa phương hoàn thành vượt mức. Những con đường thảm nhựa, đổ bê tông thẳng tắp, hàng rào cây xanh mát, điện thắp sáng khắp đường làng ngõ xóm. Cùng với đó là những khu vườn ổi, bưởi da xanh trĩu quả cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ… là bằng chứng sinh động và rõ nét nhất cho mô hình NTM.

Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiếu Trần Thị Anh cho biết, xác định xây dựng NTM là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM vào năm 2012, xã Cam Hiếu chỉ đạt 5/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Từ việc nhìn nhận, phân tích những hạn chế, khó khăn và tìm ra nguyên nhân, Đảng uỷ xã đã đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM một cách quyết liệt.

 

Xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch, đề án xây dựng xã NTM giai đoạn 2012 - 2020. Trên cơ sở đó quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết; đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phối hợp với Ban chỉ đạo huyện tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cốt cán từ xã đến thôn tham gia để tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM; cấp phát tờ rơi, sổ tay hướng dẫn, in ấn bộ tiêu chí xây dựng NTM cấp phát cho toàn bộ 10 thôn niêm yết tại các hội trường thôn để nhân dân biết, tổ chức thực hiện; định kỳ tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã. Bên cạnh đó, để lãnh đạo sâu sát các chi bộ, Thường trực Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như trao đổi với chi ủy chi bộ về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng NTM, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của chi bộ… Nhờ phân công, phân nhiệm cụ thể, các đảng ủy viên xã đã bám sát hoạt động của các chi bộ, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng NTM của địa phương. Hằng năm từng đồng chí đảng ủy viên xây dựng chương trình hành động, chọn những việc làm cụ thể đăng ký thực hiện gắn với hiệu quả công việc. Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn đăng ký lựa chọn các phần việc cụ thể, thiết thực như giữ vệ sinh môi trường thôn, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống nhân dân… Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các thôn trong toàn xã, thúc đẩy phong trào xây dựng NTM.

 

Về phát triển sản xuất tăng thu nhập, xác định xã có vị trí tương đối thuận lợi như nằm trên trục Quốc lộ 9 nối liền với thành phố Đông Hà và trung tâm huyện, tạo điều kiện cho việc giao lưu kinh tế, buôn bán hàng hóa. Từ những thuận lợi trên, Đảng ủy xã chủ trương tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đến nay sản xuất nông nghiệp chỉ còn chiếm 48% cơ cấu kinh tế của xã. Toàn xã có hơn 300 hộ kinh doanh dịch vụ tập trung dọc tuyến Quốc lộ 9; có 6 doanh nghiệp địa phương hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, chế biến gỗ. Đặc biệt, trên địa bàn xã còn có các công ty sản xuất vật liệu xây dựng có quy mô lớn như Công ty CP gạch ngói Quảng Trị, Công ty CP Minh Hưng…, có Cụm công nghiệp Cam Hiếu diện tích 70 ha với 8 doanh nghiệp được chấp thuận đầu tư, trong đó có 4 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Trong sản xuất nông nghiệp, đảng ủy xã luôn bám sát các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, đề án của UBND huyện, trọng tâm là đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới mang lại giá trị kinh tế cao. Làm tốt công tác quy hoạch, cải tạo đồng ruộng để tạo quỹ đất sản xuất. Hình thành các vùng chuyên canh tập trung, thực hiện liên kết trong sản xuất tiêu thụ như vùng sản xuất lúa giống với diện tích gần 40 ha ở HTX Hiếu Bắc, 280 ha cao su, 6 ha chè vằng, 3 ha dứa, xây dựng vùng chuyên canh trồng cỏ nuôi bò với diện tích 4,5 ha… Thực hiện đề án “Cải tạo vườn tạp nâng cao giá trị kinh tế vườn”, đảng ủy xã đã chỉ đạo phục hồi, hình thành các vùng trồng cây ăn quả như ổi, bưởi da xanh tại các thôn Tân Trúc, Thạch Đâu; vùng trồng rau màu Trương Xá. Thu nhập GDP bình quân đầu người tính đến cuối năm 2017 là 26,38 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 5,38%. Giải quyết việc làm hàng năm từ 80 - 100 lao động.

 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được duy trì và phát triển. Đến nay toàn xã có 92,4% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 10/10 thôn, 4/4 trường đạt danh hiệu làng văn hóa, đơn vị văn hóa cấp huyện, 3 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, điều kiện sinh hoạt của nhân dân được nâng lên. Hiện nay xã có 1 trung tâm văn hóa thể thao xã, 10/10 thôn có trung tâm học tập cộng đồng, có sân chơi thể thao, 100% số thôn trong xã đã được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Đặc biệt, người dân trong xã đã có sự đồng thuận cao trong quá trình xây dựng NTM ở địa phương. Tổng số nguồn vốn huy động được từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay là 137,961 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách nhà nước các cấp là 79,639 tỷ đồng, còn lại là từ đóng góp của người dân, doanh nghiệp và vốn lồng ghép khác. Trên cơ sở này Cam Hiếu đã đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm như đường liên thôn Vĩnh An - Vĩnh Đại, đường liên xã Cam Hiếu - Cam Thủy, trạm y tế, kè chống xói lở thôn Bích Giang; nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông thôn Vĩnh An, Bích Giang; cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 9, mô hình “ánh sáng đường quê” tại toàn bộ 10 thôn trên địa bàn xã; hệ thống nước sạch khu vực Hiếu Bắc và nhiều công trình phúc lợi quan trọng khác. Nhờ vậy bộ mặt nông thôn của xã trong thời gian vừa qua có sự chuyển biến, diện mạo nông thôn ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Qua khảo sát, người dân hết sức hài lòng về kết quả xây dựng NTM của địa phương.

 

Với những nỗ lực vượt bậc, ngày 17/4/2018 xã Cam Hiếu được UBND tỉnh công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, ngày 23/4/2018 xã Cam Hiếu tiếp tục được UBND tỉnh chọn là một trong 8 xã để chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Bí thư Đảng ủy xã Trần Thị Anh cho biết, qua tìm hiểu, học hỏi từ các xã NTM kiểu mẫu trong nước, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng đề án “Xây dựng xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thành xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020”. Trong đó tập trung vào một số mục tiêu và nội dung như duy trì ổn định 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí về xây dựng NTM đã đạt được và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tập trung huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, quyết tâm đạt thêm 12 tiêu chí để xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay8,995
  • Tháng hiện tại53,533
  • Tổng lượt truy cập8,671,975
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây