Hiệu quả từ phong trào xây dựng nông thôn mới ở thị xã Quảng Trị

Thứ tư - 18/12/2019 03:47
Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), thị xã Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ vậy, phong trào đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong việc chung sức xây dựng NTM, góp phần làm cho diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, tạo động lực thúc đẩy thị xã phát triển toàn diện.
Dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan đường liên thôn ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Ảnh: NT
Dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan đường liên thôn ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Ảnh: NT
 
Hải Lệ là 1 trong 8 xã điểm của tỉnh triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 và xã duy nhất của thị xã Quảng Trị xây dựng NTM. Khi bước vào xây dựng NTM, Hải Lệ chỉ đạt 5/19 tiêu chí NTM, thu nhập người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, tỉ lệ hộ nghèo cao (năm 2010 là 10,3%). Với quyết tâm đến năm 2015 phải hoàn thành các tiêu chí, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, UBND thị xã đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM, chỉ đạo, hướng dẫn xã Hải Lệ thành lập ban chỉ đạo xã, ban phát triển các thôn. Tham mưu Thị ủy ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015. Tổ chức các hội nghị quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng NTM cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn; hướng dẫn, phê duyệt đề án xây dựng NTM xã Hải Lệ giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020; phát động phong trào thi đua “Thị xã Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”; hướng dẫn ban chỉ đạo xã, ban phát triển thôn xây dựng khung kế hoạch, lộ trình các tiêu chí nhằm thực hiện các nội dung công việc một cách chi tiết, phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
 
Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM ở thị xã được tổ chức thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú như lồng ghép trong hội nghị phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc họp thôn, trên hệ thống truyền thanh xã, phát tờ rơi… nhằm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, tạo sự đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, đất đai để chung sức xây dựng NTM. Cùng với đó, công tác vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai tích cực. UBND thị xã chỉ đạo xã Hải Lệ tổ chức lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và lễ phát động thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên tại Phước Môn, Tân Lệ; phát động tuần lễ “Chỉnh trang khu dân cư nông thôn”, huy động các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ra quân thực hiện tu sửa các tuyến đường giao thông, vận động nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên nhà cửa...
 
Ngoài ra, các cấp hội, đoàn thể phát động phong trào thi đua xây dựng NTM như mô hình “Thôn phòng, chống tội phạm”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường tự quản”, “Thanh niên chung tay xây dựng NTM”; tổ chức trồng cau tại các tuyến đường thôn Tích Tường, xây dựng bể thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, vận động cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh chăn nuôi phát triển kinh tế; xây dựng, tu sửa các tuyến đường giao thông, thắp sáng đường quê, trồng cây xanh tạo bóng mát... Tổng kinh phí thực hiện phong trào xây dựng NTM ở Hải Lệ giai đoạn 2010 - 2015 hơn 79 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3,7 tỉ đồng. Từ việc vận động người dân hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công đến tập trung bố trí nguồn lực để hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, nhà văn hóa thôn đến nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và xóa bỏ nhà tạm bợ dột nát cho người dân, phong trào xây dựng NTM đã đem lại luồng sinh khí mới cho con người và mảnh đất Hải Lệ nói riêng, thị xã Quảng Trị nói chung. Nhờ vậy, đến tháng 10/2015, xã Hải Lệ cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.
 
Giai đoạn 2016 - 2019, Hải Lệ tiếp tục nỗ lực duy trì, củng cố nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại các tiêu chí theo quy định mới tại Quyết định 325/QĐ-UBND, ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 thì đầu năm 2017 Hải Lệ chỉ đạt 14/19 tiêu chí. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp tập trung tháo gỡ những khó khăn để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí. Riêng giai đoạn 2016 - 2019, tổng kinh phí xây dựng NTM ở Hải Lệ 25,88 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 2,46 tỉ đồng. Trong 10 năm 2010 - 2019, người dân Hải Lệ đã hiến 11.657m2 đất, trong đó có 1 hộ hiến nhà để mở đường thôn; đóng góp công sức, tiền của xây dựng 8 cổng chào, 4,46 km đường giao thông nội đồng, xây dựng bến đò Như Lệ, sân thi đấu bóng chuyền tại thôn Tích Tường, sân chơi trẻ em tại thôn Như Lệ… Cùng với phong trào “Thị xã Quảng Trị chung tay xây dựng NTM”, trong năm 2019 thị xã đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng NTM”, đã huy động hơn 1.500 lượt người tham gia, vệ sinh hơn 33km đường thôn, xóm; di dời, phá bỏ 138 bụi tre, 143 cây gỗ tạp và phát quang hàng nghìn mét bờ rào xanh; vận động xây dựng 12 km tuyến “thắp sáng đường quê”… Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đến nay xã Hải Lệ có 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 100% đơn vị, cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,13% (giảm 7,17% so với năm 2010), không có nhà tạm bợ. Hiện Hải Lệ còn 2 tiêu chí chưa đạt (môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), phấn đấu hết năm 2019 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định.
 
Với phương châm xây dựng NTM phải đảm bảo “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, thời gian tới thị xã Quảng Trị củng cố, duy trì “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” ở Hải Lệ, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM một cách bền vững. Xây dựng NTM theo hướng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng NTM gắn với phong trào thi đua “Thị xã Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ và từng bước hiện đại. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lí, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích thu hút đầu tư thực hiện xây dựng NTM; giao cho thôn và cộng đồng dân cư thực hiện những công trình, dự án để nâng cao tính chủ động, phát huy trách nhiệm của người dân trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,543
  • Tháng hiện tại204,244
  • Tổng lượt truy cập8,613,886
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây