Vĩnh Linh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 01/06/2015 02:52
Ngày 14/1/2015, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 65/QĐ-UB về việc công nhận 3 xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch và Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014. Đây cũng là 3 đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Trị về đích sớm hơn so với lộ trình đăng ký thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CT MTQG XD NTM).
Nhân dân xã Vĩnh Thạch làm đường giao thông nông thôn
Nhân dân xã Vĩnh Thạch làm đường giao thông nông thôn
       Huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng 

       Vĩnh Thủy thuộc vùng bán sơn địa, dân cư đông, phân bổ trải dài trên 10 km. Việc quy hoạch tổng thể từ vùng phát triển kinh tế, dân cư, giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng là cả một quá trình, không chỉ có sự đồng thuận của nhân dân, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể mà cần sự hỗ trợ tích cực từ nhiều nguồn lực trong xã hội. Khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới mọi người dân đều vào cuộc một cách tích cực. Việc huy động sự đóng góp của nhân dân, vận động chỉnh trang, nâng cấp nhà cửa, vườn tược, đường làng ngõ xóm gặp thuận lợi. Các công trình phúc lợi, dân sinh kinh tế được đầu tư thông qua sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực trong xã hội, tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM trong 4 năm qua của Vĩnh Thủy lên đến trên 116 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 41,3 tỷ đồng. Xã đã xây dựng được 7 nhà văn hóa, 7 sân bóng chuyền, nhà truyền thống, khu văn hóa trung tâm, 8 km đường bê tông, đổ cấp phối 30 km giao thông nông thôn, bê tông hóa 6,4 km kênh mương nội đồng, xây dựng 3 trường học và 1 trạm y tế cao tầng, 10 km lưới điện chiếu sáng đường quê, trên 70% số hộ có nhà xây kiên cố, cao tầng…Nhờ biết chọn cách tiếp cận chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương, định hướng tốt trong việc phát triển kinh tế, nâng cao nguồn thu nhập, gắn lợi ích thiết thực của nhân dân với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng thuận, tích cực, tự giác của người dân nên Vĩnh Thủy đã sớm thành công trong CT MTQG XD NTM.
   
        Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ 

        So với các địa phương khác trong huyện, Vĩnh Kim có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn trong quá trình thực hiện CT MTQG XD NTM, nhất là cơ sở hạ tầng, giao thông đồng ruộng. Tuy vậy, để đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM, xã Vĩnh Kim đã tạo ra một cuộc cách mạng mới, với quy mô rộng có tính bền vững. Qua 4 năm thực hiện CT MTQG XDNTM Vĩnh Kim đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trên dưới đoàn kết một lòng, chung sức tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN xã, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn. Muốn toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động làm cho cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân nhận thức được mục đích, yêu cầu và vai trò chủ thể của người dân trong quá trình XDNTM. 

          Điều quan trọng là tuyên truyền để dân hiểu xây dựng nông thôn mới không phải là một dự án mà là chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó để nhân dân phát huy tối đa vai trò chủ thể của mình. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ” là bài học kinh nghiệm lớn nhất trong quá trình thực hiện. Từ khảo sát quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM cho đến khi triển khai thực hiện phải tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân. Quy chế dân chủ được phát huy, công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính, thường xuyên trao đổi, thảo luận tiếp thu lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với trách nhiệm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của trên, lấy hiệu quả làm mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí. 

       Nông thôn mới, diện mạo mới, sức sống mới 

       Đó là phương châm mà Đảng bộ, chính quyền, UBMT xã Vĩnh Thạch đề ra khi bắt tay thực hiện CTMTQGXDNTM. Trong 4 năm qua, xã Vĩnh Thạch đã phát huy sức mạnh tối đa của cả hệ thống chính trị, huy động sự đóng góp của nhân dân tập trung cho xây dựng NTM. Tự hào, phấn khởi là xã được Chủ tịch nước chọn đỡ đầu, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Thạch được tiếp thêm sức mạnh cả về tinh thần và vật chất, thi đua xây dựng NTM. Đây là địa phương đi đầu trong việc vận động nhân dân đóng góp công của, hiến đất, chặt cây, phá bỏ tường rào để chỉnh trang NTM. Trong đó, hiến đất 85 nghìn m2, làm đường 11.500 m, hiến 512 cây cao su, 227 cây hồ tiêu, dỡ bỏ 17.000 m bờ rào, 535 m tường rào xây kiên cố… 

        Xác định rõ 5 vấn đề cụ thể: Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; quy hoạch tổng thể; đào tạo cán bộ, chọn cán bộ tâm huyết; huy động nguồn lực và công tác dân vận là khâu then chốt trong quá trình triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM. Để việc xây dựng nông thôn mới sớm đạt được trên địa bàn xã, trên cơ sở 5 nhóm vấn đề, 19 tiêu chí mà Chính phủ ban hành, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đã xếp thành 10 nội dung công việc, phân công cho từng tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thống chính trị phụ trách đảm nhận từng công việc rõ ràng, có mốc thời gian khởi điểm và kết thúc, đồng thời tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Trong đó, UBMT, Hội Người cao tuổi phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện và xây dựng kế hoạch, đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Hội Nông dân chịu trách nhiệm tuyên truyền trong nhân dân về việc chỉnh trang khuôn viên, tường rào, cải tạo vườn tạp, phát động thi đua sản xuất phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm. Hội Cựu chiến binh, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn chỉnh trang bờ rào, vận động hiến đất, hiến công lao động. Đoàn thanh niên đảm nhận chăm sóc, vệ sinh các khu di lích lịch sử, bia căm thù, nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hoá thôn, bảo vệ các cụm pa nô tuyên truyền trực quan. 

         Vĩnh Thạch đang từng bước xây dựng nông thôn hiện đại, các trục đường liên thôn, liên xã gần 40 km được trải nhựa và bê tông hóa, đạt tiêu chuẩn. Trên 21 km điện chiếu sáng trải đều trong 10 khu dân cư. Các công trình trường học, tram y tế, chợ…đã được xây dựng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM trong 4 năm qua ở Vĩnh Thạch lên tới gần 170 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 55 tỷ đồng. Vĩnh Thạch đang định hướng xây dựng NTM theo mô hình: Phát triển kinh tế gắn với phát triễn du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch biển, tham quan di tích lịch sử cách mạng. 

        Ngoài 3 xã đạt chuẩn về xây dựng TNM, đến nay Vĩnh Linh có 4 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 9 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 2 xã đạt 5 đến 9 tiêu chí và có 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Vĩnh Linh tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 3 xã đạt chuẩn của năm 2014, đồng thời tập trung chỉ đạo 3 xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thành đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra.

 

Nguồn tin: vinhlinhquangtri.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
63/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
16,10
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,542
  • Tháng hiện tại27,707
  • Tổng lượt truy cập6,425,699
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây