Huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 25/04/2022 23:21
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng nông thôn huyện Triệu Phong đang khởi sắc từng ngày. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Từ đó, huyện Triệu Phong phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2025.
Người dân xã Triệu Trạch chung sức hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn- Ảnh: L.N
Người dân xã Triệu Trạch chung sức hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn- Ảnh: L.N
 
Năm 2010 huyện Triệu Phong tiến hành xây dựng NTM. Nhờ sự huy động các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh và sự đóng góp của người dân, đến nay cơ sở vật chất, hạ tầng KTXH đã và đang được đầu tư xây dựng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và phúc lợi xã hội.
 
Chương trình xây dựng NTM được triển khai đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông nghiệp, nông thôn huyện Triệu Phong. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; vai trò của hệ thống chính trị và chủ thể của Nhân dân được phát huy. Huyện đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp toàn diện, nâng cao giá trị gia tăng gắn sản xuất với chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm và đạt được những kết quả quan trọng.
 
Nhờ vậy, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của địa phương đạt 10,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 51,7 triệu đồng/người/ năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,02%. Đến cuối năm 2021, tổng số tiêu chí đạt bình quân toàn huyện là 18,5 tiêu chí/xã. Trong đó, có 14/17 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 82,35%; 3 xã đạt 16/19 tiêu chí gồm Triệu Vân, Triệu An và Triệu Lăng.
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Triệu Phong xác định mục tiêu sẽ tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước đồng bộ; sắp xếp, tổ chức sản xuất một cách hợp lý. Đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; nhân rộng các mô hình công nghệ cao. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động hiệu quả các nguồn lực, nhất là đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Qua đó từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…
 
Củng cố, nâng cao tiêu chí NTM đã đạt; phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt NTM nâng cao và 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM trước năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 80-85 triệu đồng/người/năm.
 
Để đạt mục tiêu đề ra, nhiều giải pháp trọng tâm sẽ được huyện Triệu Phong tập trung triển khai trong thời gian tới. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sớm hoàn thiện quy hoạch NTM cấp huyện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả nhằm khai thác được lợi thế của từng vùng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM cấp xã phù hợp với quy hoạch cấp huyện.
 
Cùng với đó, việc tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; nâng cao thu nhập cho người dân cũng được huyện Triệu Phong quan tâm thực hiện. Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiến trình xây dựng NTM. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu hút, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị, thương hiệu; nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao; mở rộng quy mô hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
 
Tập trung chỉ đạo các xã xây dựng sản phẩm chủ lực OCOP, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đúng quy trình; phát triển vùng quy hoạch sản xuất lúa chất lượng cao, vùng trồng màu chuyên canh, vùng chăn nuôi gắn với bao tiêu sản phẩm và bảo vệ môi trường. Nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp cho người dân, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu cho những loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao.
 
Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất trên địa bàn huyện. Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sử dụng nhiều lao động và nguồn nguyên liệu tại chỗ; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm các làng nghề gắn với quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch của địa phương.
 
Bình yên làng quê Bắc Phước -Arnh: PHƯƠNG HOAN
 
Bên cạnh đó, huyện Triệu Phong thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Huy động lồng ghép các nguồn lực nhằm giải quyết khó khăn về vốn. Sử dụng hiệu quả đất đai, các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và sự đóng góp của người dân…, đồng thời xác định rõ cơ chế huy động vốn, việc sử dụng các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, cách thức triển khai để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chương trình.
 
Đối với các tiêu chí chưa đạt, cần nhiều vốn đầu tư như giao thông, giáo dục, môi trường…,địa phương sẽ chủ động tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên, nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình để triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay góp sức xây dựng NTM. Vốn ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình trọng tâm, trọng điểm đảm bảo theo quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật.
 
Về cơ chế, chính sách, huyện sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện sản xuất hàng hóa và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm gia tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Đồng thời chủ động triển khai, cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện chương trình NTM; khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và huy động vốn đầu tư.
 
Triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch ở cơ sở, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích, các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM.
 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay1,900
  • Tháng hiện tại202,251
  • Tổng lượt truy cập8,611,893
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây