Quan tâm thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 16/08/2023 04:16
Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nên thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao.
Chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Gio Sơn, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh ngày càng được nâng cao -Ảnh: T.L
Chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Gio Sơn, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh ngày càng được nâng cao -Ảnh: T.L

      Đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 từ năm 2020, với quy mô 457 em biên chế 18 lớp học, Trường Tiểu học Gio Sơn, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh luôn nỗ lực giữ vững chuẩn qua các năm. Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gio Sơn Nguyễn Chí Linh cho biết: “Xác định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu, trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhờ vậy, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được duy trì vững chắc. Nhà trường đã tạo được sự đồng thuận trong phụ huynh và các lực lượng giáo dục hỗ trợ tích cực giúp cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ. Phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất trường học từng bước được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ”. Là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao nên xã Gio Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt tiêu chí giáo dục và đào tạo. Nhờ vậy, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, THPT. Công tác xây dựng, củng cố trường chuẩn quốc gia, các phong trào thi đua trong từng ngành học, cấp học được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kết quả đó góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn. Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo. Với sự quan tâm của tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong thực hiện các nội dung tiêu chí giáo dục và đào tạo, quy mô mạng lưới trường, lớp được quy hoạch, sắp xếp theo hướng khoa học, tinh gọn, thuận lợi cho công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường đầu tư nâng cấp theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa; thiết bị dạy học được mua sắm bổ sung, đáp ứng tốt hơn cho công tác dạy và học. Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục duy trì vững chắc và từng bước được nâng lên.
     Để thực hiện các tiêu chí giáo dục và đào tạo, công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm thực hiện. Các cơ sở giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các tiêu chí về giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đối với xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và huyện NTM. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, việc đầu tư mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị trường học được quan tâm thực hiện. Nhờ vậy đến nay, địa bàn vùng nông thôn có trên 68% trường mầm non, 65% trường tiểu học, 44% trường THCS, 41% trường TH&THCS đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất từ mức 1 trở lên. Song song với hoàn thiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục toàn tỉnh cũng được nâng cao, nhất là ở các vùng nông thôn. Toàn tỉnh có 101/101 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; tỉ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 99,98%. 101/101 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tỉ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,97%. 101/101 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; 101/101 xã đạt chuẩn xóa mù chữ từ mức độ 2 trở lên…Công tác huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn vốn để thực hiện nội dung thành phần giáo dục và đào tạo thuộc chương trình xây dựng NTM đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ cho các địa phương xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trong năm 2023. Theo đó, nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được UBND tỉnh lồng ghép với ngân sách địa phương phân bổ cho các huyện, thị xã để quản lý, sử dụng đảm bảo phù hợp với thực tế của mỗi địa phương.
     Các địa phương đã quan tâm huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí về lĩnh vực giáo dục. Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, Nhân dân đóng góp được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo công khai, dân chủ và sử dụng đúng mục đích. Đến nay, toàn tỉnh đã có 69/101 xã đạt cả tiêu chí về trường học, giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí về trường học, giáo dục và đào tạo trong bộ tiêu chí xã, huyện NTM, NTM nâng cao, phấn đấu đến cuối năm 2023 toàn tỉnh có 73 xã đạt tiêu chí trường học; 91 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo; 73 xã đạt chuẩn cả 2 tiêu chí về trường học, giáo dục và đào tạo.
     Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trường học đang xây dựng, sửa chữa, nâng cấp; mua sắm, trang cấp thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục các cấp học, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS và xóa mù chữ đáp ứng chỉ tiêu, tiêu chí giáo dục của xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021- 2025 gắn với các phong trào thi đua yêu nước để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia và tạo thành phong trào rộng rãi.
    Cùng với đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, duy trì và nâng cao tỉ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường, tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp. Tiếp tục huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh…

Nguồn tin: Bài va ảnh Thanh Lê báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay795
  • Tháng hiện tại111,999
  • Tổng lượt truy cập8,312,296
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây