Vĩnh Kim xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ năm - 07/06/2018 22:32
Là một trong 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) sớm nhất của tỉnh Quảng Trị vào năm 2014, trong 4 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Kim đã không tự bằng lòng với những kết quả đạt được mà tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM, với chất lượng cao hơn, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đến nay, tất cả các tiêu chí NTM đã đạt được duy trì bền vững và không ngừng nâng cao về chất lượng.
Trường mầm non xã Vĩnh Kim tiếp tục được đầu tư hoàn thiện để duy trì đạt chuẩn
Trường mầm non xã Vĩnh Kim tiếp tục được đầu tư hoàn thiện để duy trì đạt chuẩn
Để đạt được điều này, Ban chỉ đạo NTM xã đã xác định mục tiêu là phải giữ vững 19 tiêu chí xã NTM và từng bước nâng cao hơn về chất lượng, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo nâng cao đối với các tiêu chí đang ở mức đạt chuẩn tối thiểu. Trong chỉ đạo thực hiện, hàng năm Đảng ủy tiếp tục ban hành các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM; Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dụng NTM xã cụ thể hóa và giao trách nhiệm cho các thành viên, đặc biệt là đẩy mạnh và coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc duy trì bền vững và nâng cao chất lượng bộ tiêu chí xây dựng xã NTM.
          Năm 2016, mặc dù UBND Tỉnh Quảng Trị chưa triển khai và ban hành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu nhưng xã Vĩnh Kim đã mạnh dạn đề xuất UBND Huyện Vĩnh Linh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã và tổ chức phát động xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào ngày 19/5/2017. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, xã đã xây dựng bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu với 8 tiêu chí, 36 chỉ tiêu tập trung vào các nội dung: giao thông, điện, vườn và nhà ở hộ gia đình, thu nhập, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên các ban ngành đoàn thể và nhân dân. Tổ chức ký cam kết thực hiện giữa các thôn, hiện có 12/12 thôn đăng ký thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 trong đó 8/12 đơn vị đăng ký đạt chuẩn cuối năm 2018 và 4 thôn còn lại vào năm 2019.
          Khi UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12/3/2018, Xã Vĩnh Kim đã tổ chức chỉ đạo các thôn rà soát cụ thể từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với phân công trách nhiệm của từng thành viên theo dõi, chỉ đạo thực hiện. So với Bộ tiêu chí của tỉnh, xã Vĩnh Kim đã đạt 7/12 tiêu chí (điện, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường, thông tin và truyền thông, an ninh trật tự hành chính công).
          Để có cơ sở chỉ đạo thực hiện xây dựng thành công bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu, trước hết Ban chỉ đạo, BQL NTM xã Vĩnh Kim đã chỉ đạo rà soát lại đồ án quy hoạch để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Xác định việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững là việc làm thường xuyên, trọng tâm trong xây dựng NTM kiểu mẫu; với lợi thế về tiềm năng đất đai, xã tiếp tục chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả như phát triển cây hồ tiêu, xây dựng mô hình tiêu sạch, phát triển chăn nuôi bò nhốt. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý - nhãn mác, bao bì cho một số loại sản phẩm nông sản truyền thống đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tĩnh Quảng trị như: hồ tiêu, ném, khoai môn..vv; bên cạnh đó xã còn thực hiện tốt công tác liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho người dân; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, định hướng học nghề và xuất khẩu lao động cho lực lượng lao động trong độ tuổi; nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của xã không ngừng được nâng lên, hiện nay là 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống ở mức 3.6%;
          Cùng với việc nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân, xã luôn quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn: như đầu tư nâng cấp hoàn thành chuẩn các nhà văn hóa thôn, xây dựng trường học đạt chuẩn, đầu tư xây dựng hệ thống đài truyền thanh xã, triển khai trồng đường hoa, cây bóng mát, mở rộng đường vào các vùng sản xuất theo quy hoạch. Tuyên truyền, vận động nhân dân, các đơn vị, các tổ chức tích cực tham gia công tác chỉnh trang nông thôn và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; với định kỳ vào ngày 28 hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm thực hiện.
          Ông Nguyễn Viết Túc, Chủ tịch UBND -Trưởng Ban quản lý NTM xã cho biết: Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, đi đôi với niềm phấn khởi và tự hào, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Kim xác định không thỏa mãn với kết quả đạt được mà xem đó là tiền đề, động lực để xây dựng địa phương ngày một phát triển.  Với mục tiêu đó, xã đã mạnh dạn đăng ký thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đã được Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đề nghị UBND tỉnh thấp thuận chọn là 1 trong 8 xã  để chỉ đạo điểm xây dựng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Khi xây dựng xã NTM kiểu mẫu phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, an toàn; tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng giúp đỡ, sẽ chia lẫn nhau. Ông cho rằng xây dựng NTM kiểu mẫu phải tiếp tục lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, để người dân bàn bạc thảo luận; lấy  đơn vị cấp thôn để triển khai thực hiện kết hợp với tạo phong trào thi đua sôi nỗi giữa các thôn nhằm đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu.
          Phát huy truyền thống của một địa phương 02 lần được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, sự đoàn kết đồng lòng chung sức của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ Xã Vĩnh Kim đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019 đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm bác Hồ tặng máy cày cho xã; với các mục tiêu cụ thể đạt được như thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm dưới mức 3% ; Tỷ lệ hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá lên trên 98%; Giữ vững phổ cập bậc tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và danh hiệu các trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có trường tiểu học chuẩn II); Đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; Giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình BHYT đạt 100%. Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền xã và nhân dân cần phải quyết tâm, đoàn kết để thực hiện.
          Để đạt được điều này trong thời gian tới xã Vĩnh Kim cũng đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; trong đó quan tâm chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nhằm tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực cộng đồng dân cư.  Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng NTM, phát huy nội lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Quan tâm phát triển sản xuất, ngành nghề dịch vụ nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, giữ vững danh hiệu làng văn hóa; gia đình văn hóa xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường; Xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đảm bảo an ninh nông thôn; Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết thi đua phong trào “Vĩnh Kim chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu”; Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng quê hương.
Với tinh thần và quyết tâm cao trong phong trào thi đua xây dựng NTM. Xã Vĩnh Kim tiếp tục là một điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của Tỉnh Quảng trị. Chúng ta tin tưởng rằng Cán bộ và Nhân dân xã Vĩnh Kim sớm thực hiện thành công mục tiêu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Tác giả bài viết: Lê Oanh - Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
57/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
16,01
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay948
  • Tháng hiện tại93,445
  • Tổng lượt truy cập5,440,154
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây