Hải Lăng huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 17/10/2013 10:02

Hải Lăng huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tập trung nâng cao mọi mặt đời sống của người dân ở vùng nông thôn. Ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị), qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục thực hiện cho những năm tiếp theo…
Là địa phương nằm ở phía nam tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng được xem là vựa lúa chính của tỉnh, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhằm từng bước nâng cao đời sống nhân dân gắn với việc xây dựng NTM, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Hải Lăng đã bám sát chủ trương, đề ra các giải pháp phù hợp, trọng tâm để thực hiện. 
Ngay sau khi có chủ trương của cấp trên, Huyện ủy Hải Lăng đã ban hành Chương trình hành động số 16-Ctr/HU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 29/6/2012 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. UBND huyện Hải Lăng cũng đã tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng nông thôn mới của các xã, đồng thời ban hành Đề án số 302/ĐA-UBND ngày 3/7/2012 về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Huyện Hải Lăng đã quyết định chọn 5 xã xây dựng thí điểm mô hình NTM giai đoạn 2011-2015 để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, huyện đã quyết định thành lập BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện với 22 thành viên và Tổ giúp việc cho BCĐ với 11 thành viên, đồng thời ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập Tổ thẩm định đề án quy hoạch xây dựng xã NTM, Tổ công tác để giúp các xã, các đơn vị tư vấn trong lập đề án quy hoạch xây dựng NTM và trực tiếp giúp các xã lập đề án xây dựng NTM.

Tại 19 xã xây dựng NTM cũng đã thành lập Ban quản lý NTM cấp xã, 96 thôn cũng đã được chỉ đạo thành lập Ban phát triển thôn… Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn đã tạo thành một hệ thống xuyên suốt từ cấp huyện đến thôn, tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, quản lý và thực hiện xây dựng NTM.

Công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai thực hiện xây dựng NTM giữa các cấp ngành đã được đẩy mạnh. Toàn huyện tổ chức được trên 100 hội nghị, phiên họp, khoảng 250 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của HTX, lưu hành 3.000 tờ rơi các loại và trên 1.000 cuốn sổ tay NTM… cho cán bộ trên địa bàn. Ngoài ra, việc lồng ghép phổ biến nội dung về xây dựng NTM đã được thực hiện tại các buổi họp thôn, khóm… Đặc biệt, từng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong việc triển khai chương trình xây dựng NTM đã được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đoàn thể, cán bộ ở các cấp một cách rõ ràng để thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bước đầu đã tạo được sự đồng thuận cao và sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, BCĐ Chương trình MTQG NTM huyện Hải Lăng cũng đã tích cực phối hợp với ban, ngành liên quan tổ chức nhiều đợt đào tạo, tập huấn cho cán bộ các cấp nhằm nâng cao năng lực trong quản lý, triển khai xây dựng NTM. Xác định việc lập quy hoạch về đề án xây dựng NTM là khâu đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để thực hiện đầu tư xây dựng NTM, trong năm 2011, huyện đã hướng dẫn, cụ thể hóa mẫu đề cương quy hoạch, mẫu đề án xây dựng NTM để các xã áp dụng thực hiện. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã phối hợp với các đơn vị tư vấn để lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch trình UBND huyện phê duyệt. Đến nay, 19 xã của huyện Hải Lăng đã cơ bản hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng NTM.

Qua 2 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn, huyện Hải Lăng đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Về giao thông, đã đầu tư 47,76 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường liên xã (35,6 km), đường thôn, xóm (17,6 km), đường ngõ xóm (13,9 km) và 14 km đường nội đồng. Đã đầu tư 111,35 tỷ đồng để kiên cố hóa gần 55,8 km kênh mương, xây dựng thêm mới 13 trạm bơm và nạo vét, tu sửa 65,7 km kênh mương. Đầu tư 2,95 tỷ đồng cải tạo 49,7 km đường dây điện chính; xây dựng mới 13 trạm biến áp, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng 56 phòng học và phòng chức năng, 25 nhà công vụ giáo viên, nâng cấp sửa chữa 15 phòng học, ngoài ra còn thực hiện xây dựng các hạng mục khác như: sân chơi, bếp ăn, tường rào… với tổng kinh phí xây dựng ước tính 21,435 tỷ đồng. Cơ sở vật chất ngành y tế được cải thiện, đã xây dựng mới 7 trạm y tế với kinh phí xây dựng 11,203 tỷ đồng. 20 nhà văn hóa xã và thôn cũng đã được xây mới với tổng kinh phí 17,8 tỷ đồng. Xây dựng 4 chợ mới tại xã Hải An, Hải Khê, Hải Ba, Hải Phú và san lấp mặt bằng điểm thương mại dịch vụ tại xã Hải Thượng; nâng cấp 1 chợ tại xã Hải Hòa với tổng kinh phí các công trình là 14,289 tỷ đồng. Hiện nay đã có 3 xã có chợ đạt chuẩn gồm Hải Phú, Hải Ba và Hải Thọ.

Việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân cũng được chú trọng. Thông qua các nguồn vốn, huyện Hải Lăng đã tập trung hỗ trợ cho các địa phương phát triển các mô hình kinh tế, khuyến khích sản xuất. Từ những hoạt động khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay các xã trên địa bàn huyện đã có chuyển biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã góp phần vào việc giữ vững tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 18,66 triệu đồng. Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được đảm bảo. Các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới và phát triển có hiệu quả ở khu vực nông thôn.

Trong 2 năm qua đã thành lập mới được 5 HTX trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sản xuất chổi đót và chế biến nước mắm. Từ năm 2010 đến nay toàn huyện đã có thêm 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 32 trường, chiếm 52,4%. 19/19 xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non; 19/19 xã đã phổ cập THCS; 3 xã đạt phổ cập bậc trung học. Từ năm 2010 đến nay đã có 2.069 người lao động khu vực nông thôn được đào tạo nghề các loại như may công nghiệp, trồng rau an toàn, kỹ thuật trồng cao su.

Đồng chí Hồ Đại Nam, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, từ năm 2013 huyện tiếp tục triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn. Đó là huy động mọi nguồn lực từ nhân dân, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn cùng chung tay xây dựng NTM. Đến nay, đã có 15 doanh nghiệp đăng ký cam kết hỗ trợ về vốn, vật tư, công trình, thương hiệu, hỗ trợ đầu ra cho nông sản, KHKT với huyện để cùng chung sức xây dựng NTM.

Đồng chí Hồ Đại Nam khẳng định: “Hướng phát triển sắp tới của huyện là sẽ rà soát, xây dựng một số mô hình điểm kinh tế như xây dựng một số trang trại nuôi bò lai Sind lai tạo với các giống bò khác để cho thế hệ bò lai mới có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao hơn; hình thành các trang trại kinh tế mẫu, vùng sản xuất tập trung; cung cấp các dịch vụ về phòng trừ dịch bệnh, cung ứng tinh bò; quy hoạch và triển khai xây dựng các trang trại, khu chăn nuôi tập trung cho gia súc, gia cầm; đẩy mạnh thực hiện xây dựng vùng lúa giống chất lượng cao, cây ăn quả vùng gò đồi, cánh đồng mẫu lớn… Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tổ chức tổng kết tất cả các mô hình sản xuất nông nghiệp, cái nào không hiệu quả thì loại bỏ, cái nào có hiệu quả sẽ tiếp tục nghiên cứu cho đầu tư triển khai trên quy mô lớn hơn. Trong năm 2013, huyện sẽ tập hợp đội ngũ cán bộ có năng lực tập trung nghiên cứu các đề tài về phát triển sản xuất TTCN, thương mại dịch vụ, đặc biệt là các mô hình sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ để triển khai. Hy vọng với sự đồng lòng của nhân dân và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, huyện Hải Lăng sẽ sớm đạt các tiêu chí xây dựng NTM trong thời gian sớm nhất”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay3,216
  • Tháng hiện tại38,036
  • Tổng lượt truy cập8,656,478
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây