Vai trò của Mặt trận trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Linh

Thứ năm - 19/06/2014 20:53
Tính đến nay, sau hơn 3 năm (2011-2014) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã có 13/19 xã hoàn thành đề án, 12/19 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, 3 xã đạt 7 - 9 tiêu chí, 2 xã đạt 5 - 7 tiêu chí. Trong đó có nhiều xã như: Vĩnh Kim, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thành đã đạt từ 15 đến 16 tiêu chí, vượt nhanh so với kế hoạch đề ra.
Huy động mọi nguồn lực kiên cố hóa kênh mương ở Vĩnh Linh  - Ảnh: THÁI HÒA
Huy động mọi nguồn lực kiên cố hóa kênh mương ở Vĩnh Linh - Ảnh: THÁI HÒA
         Ông Nguyễn Viết Quế, Chủ tịch UBMT huyện Vĩnh Linh cho biết: “Sau khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, cán bộ mặt trận các cấp đã nhận thức sâu sắc yêu cầu đặt ra đối với chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng. Đây cũng là cơ sở và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Vì vậy, UBMTTQ huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan đoàn thể trong khối tổ chức cho hội viên, đoàn viên học tập, quán triệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đồng thời chỉ đạo mặt trận cơ sở, nhất là Ban mặt trận các thôn, bản vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM”. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và hấp dẫn, thông qua các cuộc họp dân, Ban mặt trận các thôn, bản đã lồng ghép tuyên truyền về xây dựng NTM. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản và phải có sự đồng lòng hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của mọi người dân.
           Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, mặt trận các cấp luôn giữ vị trí nòng cốt trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hướng dẫn và tổ chức cho nhân dân thực hiện chức năng giám sát, phản biện trong quá trình quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng; làm cầu nối trong việc phản ánh những ý kiến, kiến nghị của nhân dân với chính quyền các cấp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là thanh tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công các công trình xây dựng nông thôn mới. Bắt đầu từ việc quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đến đền bù giải tỏa đều có sự tham gia giám sát, đóng góp ý kiến của nhân dân. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp còn phối hợp với các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội ở địa phương mở các đợt phát động thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới giữa các thôn, bản, các đoàn thể. Riêng năm 2013, Vĩnh Linh đã tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền, thu hút gần 17 nghìn người tham gia. Có thể nói rằng, sau nhiều năm phấn đấu, đến nay bộ mặt vùng nông thôn huyện Vĩnh Linh đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống đại bộ phận nhân dân đã ổn định. Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, mở mang các ngành nghề và các loại hình kinh doanh – dịch vụ ở vùng nông thôn khá sôi động. Cơ sở hạ tầng vùng nông thôn như điện – đường – trường – trạm – chợ từng bước được hoàn thiện và phát huy hiệu quả, nhiều khu vui chơi, giải trí với các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao đã phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Các tổ chức đoàn thể ở mỗi địa phương đã xây dựng và nhân rộng các mô hình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm sóc sức khỏe cộng động, xây dựng các mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên. Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài được các địa phương chú trọng. Các câu lạc bộ trồng hồ tiêu, câu lạc bộ sản xuất nông nghiệp có thu nhập 100 triệu đồng trở lên trên mỗi héc ta một năm đã hình thành và nở rộ... Thực hiện nếp sống văn minh, mỗi thôn, làng, bản đều có các địa điểm tập kết, thu gom và xử lý rác thải. Mô hình xây dựng làng xanh - sạch - đẹp đang được nhân rộng. Phong trào đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái” được phát huy, đã góp phần làm lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.
         Hiện nay, toàn huyện đã có 197/220 khu dân cư văn hóa (đạt tỷ 89,54%), 187/195 làng, bản, khóm phố được công nhận đạt chuẩn về văn hóa, gần 21 nghìn gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ gần 90 %). Tiêu biểu có các làng Thủy Ba Đông, thôn Đức Xá (xã Vĩnh Thủy), làng Tùng Luật ( Vĩnh Giang), làng Hiền Lương (Vĩnh Thành), làng Huỳnh Thượng (Vĩnh Sơn), thôn Tây 2 (Vĩnh Tú), thôn Khe Ba (Vĩnh Thạch), thôn 1/5 (thị trấn Bến Quan)… Bằng viêc huy động mọi nguồn lực đến nay huyện Vĩnh Linh đã cơ bản xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 3 với 328 nhà đại đoàn kết; có 19/22 xã, thị trấn được UBTƯMTTQ VN tặng bằng ghi công. Nhờ đẩy mạnh phong trào phát triển sản xuất kinh doanh, mở mang dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trong toàn huyện đã đạt 24 triệu đồng vào năm 2013. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn lại 8,5% theo tiêu chí mới, giảm 8% so với năm 2008.
          Qua hơn 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Linh đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nhiều mô hình hay, có tính sáng tạo trong việc tập hợp sự đầu tư của người dân như: “Mô hình phân nhóm công việc của các tổ chức đoàn thể gắn với trách nhiệm xây dựng NTM” của xã Vĩnh Thủy, “Mô hình thắp sáng đường quê” của các xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái do Hội nông dân và Đoàn thanh niên đảm nhiệm... Trong quá trình xây dựng NTM, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, cây cối để chỉnh trang lại đường làng, ngõ xóm, tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh. Các hộ gia đình cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào xây mới các công trình vệ sinh, chuồng trại nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như cảnh quan nông thôn. Theo số liệu tổng hợp của MTTQ huyện, tổng vốn đầu tư từ các nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp đã lên đến trên 303,3 tỷ đồng. Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công và tiền mặt với tổng giá trị trên 47,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, các thiết chế văn hóa…
          Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện Vĩnh Linh đang phấn đấu đến hết năm 2015 có trên 20% xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trên 40% số xã đạt trên 70% tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và đến năm 2020 có 2/3 số xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Số xã còn lại đạt 70% tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tạo đà cho bước phát triển tiếp theo. Với vai trò tiên phong của Mặt trận và các tổ chức thành viên thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đang đi vào chiều sâu và đem lại kết quả thiết thực, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là động lực thúc đẩy toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay10,577
  • Tháng hiện tại64,600
  • Tổng lượt truy cập8,264,897
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây