Nông thôn mới Quảng Trị

https://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Cam Lộ tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền, vận động luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục bằng nhiều hình thức phong phú nhằm mục tiêu làm cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.
Bộ đội cùng nhân dân chung sức làm đường giao thông nội đồng
        Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ các phòng, ban, ngành cấp huyện và xã (cán bộ Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã). Các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo lĩnh vực ngành mình phụ trách, thực hiện tốt các nội dung theo sự phân công của Ban chỉ đạo (BCĐ). Phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM. 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Đề cương tuyên truyền về việc thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, nội dung ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương để giúp cho Đảng bộ các xã, chi bộ, cơ quan, ban, ngành tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm chuyển tải sâu rộng tinh thần, nội dung xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước đến tận cán bộ và các tầng lớp nhân dân. BCĐ NTM huyện cũng đã tổng hợp các tư liệu nổi bật, xây dựng và phát hành hơn 20 đĩa CD phóng sự tổng kết sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

        Huyện Cam Lộ cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức làm điểm lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” tại xã Cam Thuỷ; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức lễ phát động “Tuần lễ chỉnh trang nông thôn” tại xã Cam An. Trên cơ sở các phong trào chung toàn tỉnh, huyện chỉ đạo các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện một cách toàn diện và có chiều sâu đã tạo ra không khí thi đua phấn khởi trong nhân dân. Huy động nhiều nguồn lực từ các chương trình dự án, các doanh nghiệp, hợp tác xã, lực lượng vũ trang và từ người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng, chỉnh trang nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

        Với phương châm “làm điểm, nhân diện” nhiều xã có mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả như xã Cam Thuỷ, Cam An, Cam Nghĩa tiến hành dồn điền đổi thửa kết hợp cải tạo đồng ruộng, tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường, xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng; vận động nhân dân di dời mồ mã ra khỏi đồng ruộng kết hợp chỉnh trang đồng ruộng, chỉnh trang nông thôn, đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, quy hoạch khu chăn nuôi tập trung ra xa khu dân cư, đưa điện từ nhà ra ngõ, thắp sáng đường quê ...

       Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng NTM. Tổ chức phát động toàn dân tham gia xây dựng NTM ở 8/8 xã. Tổ chức họp dân tại 99 địa bàn khu dân cư, vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, hàng trăm cây cối các loại để giải phóng mặt bằng, cắm mốc xây dựng các trục đường liên thôn, xóm, đường giao thông nội đồng.

       Điển hình như xã Cam Tuyền, nhân dân đã hiến đất để xây dựng trên 0,5 km kênh mương nội đồng và 6 km đường giao thông liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng; nhân dân xã Cam Nghĩa hiến gần 66.000 m2 đất, đóng góp 2.258 ngày công lao động, nhân dân xã Cam An đã hiến 1.000 m2 đất và 200 cây để giải phóng mặt bằng mở rộng 1,9 km đường liên thôn, xóm.

       Đến nay, huyện đã huy động gần 4.400 ngày công lao động để di dời mồ mã, phát quang, cắm mốc, đắp, dồn điền, đổi thửa để quy hoạch đồng ruộng, di dời 439 ngôi mộ; giải phóng mặt bằng 80 ha đất nông nghiệp ở xã Cam Thuỷ trở thành vùng chuyên canh, cải tạo 4 ha lúa 2 vụ ở xã Cam Tuyền. Vận động nhân dân đóng góp với số tiền hàng trăm triệu đồng để tiếp tục xây dựng các cơ sở thiết chế văn hoá như tu sửa xây dựng 3 nhà học tập cộng đồng, xây dựng 3 sân bóng chuyền, 14 cụm panô áp phích. Trong 2 năm vận động quỹ vì người nghèo đã thu được gần 3,699 tỷ đồng xây dựng 67 nhà, sửa chữa 153 nhà, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/ QĐ-TTg.

       Đoàn Thanh niên trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình đã có những việc làm cụ thể như: Xây dựng kế hoạch “Tuổi trẻ Cam Lộ chung tay xây dựng NTM”, vận động đoàn viên thanh niên tích cực lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế, làm ăn có hiệu quả; trên 50% chi đoàn thôn đăng ký đảm nhiệm chăm sóc, bảo vệ một đoạn đường thanh niên tự quản; thường xuyên có các hoạt động tình nguyện ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các trục đường giao thông như tỉnh lộ 11, đường xuyên Á, tham gia chương trình “Thắp sáng đường quê”, vận động hộ gia đình thắp sáng đường giao thông nông thôn, đóng góp ngày công và tham gia bảo vệ, duy trì đường điện; tiếp tục duy trì các tổ, đội, nhóm thanh niên xung kích bảo vệ ANTT tại các thôn xóm, tham gia tích cực các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Chỉ đạo các xã đoàn phối hợp kết nghĩa với các chi đoàn khối công nhân, viên chức lao động và lực lượng vũ trang chung sức xây dựng NTM.

         Hội Nông dân huyện đã chủ động triển khai tuyên truyền các nội dung cơ bản của chương trình xây dựng NTM đến các xã, thị trấn với gần 5.200 lượt hội viên tham gia. Các cấp hội đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên xây dựng gia đình văn hoá, làng, xã văn hoá, xây dựng các quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tham gia vào các hoạt động văn hoá như thi hát dân ca, nhà nông đua tài... Đến nay đã có trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình nông dân văn hoá; vận động hội viên tham gia ngày công, đóng góp tiền mặt để xây dựng các công trình công cộng, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng...

        Hội Phụ nữ huyện đã thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Cam Lộ chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “5 không 3 sạch”. Thông qua chương trình đã thu hút trên 8.000 chị em phụ nữ tham gia; thành lập 27 tổ phụ nữ thu gom rác thải, 2 tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, vận động chị em làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm với gần 4.700 chị em tham gia, vận động được 2.011 hộ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại.

       Hội Cựu chiến binh đã phát động đẩy mạnh phong trào “chỉnh trang NTM”, gương mẫu và tuyên truyền vận động 196 hội viên hiến 2.300 m2 đất, 568 m hàng rào, 160 m2 công trình phụ, chặt bỏ 890 cây ăn quả các loại, huy động 250 ngày công thu gom rác thải, 127 ngày công trong việc tháo gỡ công trình. Bên cạnh đó Hội CCB đang quản lý 41 tổ tiết kiệm cho 1.315 hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 27 tỷ đồng đã giúp hội viên phát triển sản xuất, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho hơn 800 CCB, các hội cơ sở đã giúp đỡ được 32 hộ thoát nghèo.

        Qua 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Cam Lộ có tổng số tiêu chí các xã đạt 77, tăng 34 tiêu chí so với năm 2010. Tổng số tiêu chí tăng lên đáng kể là nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp trong xã hội và được người dân hưởng ứng tích cực.

 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây