Danh sách cán bộ chuyên trách nông thôn mới cấp xã

Thứ hai - 18/07/2016 00:50
 
TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Số điện thoại Ghi chú
I. Huyện Cam Lộ
1 Phạm Tuệ UBND xã Cam An Công chức 0915026566  
2 Nguyễn Thanh Châu UBND xã Cam Thanh Công chức 0914149296  
3 Nguyễn Thị Thư UBND xã Cam Thủy Công chức 0987778567  
4 Lê Anh Chương UBND xã Cam Hiếu Công chức 0914854949  
5 Trần Văn Thuận UBND xã Cam Tuyền Công chức 01685589346  
6 Trần Văn Phương UBND xã Cam Thành Công chức 0987677413  
7 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh UBND xã Cam Chính Công chức 0944027567  
8 Lê Đức Thọ UBND xã Cam Nghĩa Công chức 0905012575  
II. Huyện Hải Lăng
1 Nguyễn Văn Dũng UBND xã Hải An Công chức 0169.598.8581  
2 Võ Viết Đính UBND xã Hải Ba Công chức 0945.974.427  
3 Phạm Ngọc Thành UBND xã Hải Chánh Công chức 0123.899.1666  
4 Phạm Ngọc Quỳnh UBND xã Hải Dương Công chức 0944.860.159  
5 Trần Phạm Phú Sơn UBND xã Hải Hòa Công chức 0986.695.119  
6 Lê Thị Mỹ Hạnh UBND xã Hải Khê Công chức 0947.351.292  
7 Nguyễn Bá Đặng UBND xã Hải Lâm Công chức 0947.515.345  
8 Văn Ngọc Thọ UBND xã Hải Phú Công chức 0986.349.504  
9 Hồ Văn Tuấn UBND xã Hải Quế Công chức 0974.066.036  
10 Võ Xuân Cửu UBND xã Hải Quy Công chức 0982.472.207  
11 Phan Hữu Hoàng UBND xã Hải Sơn Công chức 0942.040.484  
12 Nguyễn Hữu Đông UBND xã Hải Tân Công chức 0167.678.6324  
13 Lý Minh Huỳnh UBND xã Hải Thành Công chức 0914.593.885  
14 Lê Thị Diệu Trâm UBND xã Hải Thiện Công chức 0167.212.9479  
15 Hoàng Cư UBND xã Hải Thọ Công chức 0977.188.164  
16 Lê Hữu Việt UBND xã Hải Thượng Công chức 0945.815.919  
17 Lê Ngọc Phố UBND xã Hải Trường Công chức 0918.475.236  
18 Võ Văn Tâm UBND xã Hải Vĩnh Công chức 0944.754.772  
III. Thị xã Quảng Trị
1 Nguyễn Thị Thúy Ngân UBND xã Hải Lệ Công chức 0935708005  
2 Nguyễn Quốc Bảo UBND xã Hải Lệ Công chức    
IV. Huyện Triệu Phong
1 Đặng Phương Anh UBND xã Triệu Ái Công chức 0913.063.757  
2 Trần Đức Tiến UBND xã Triệu Giang Công chức 0935.258.428  
3 Nguyễn Hùng Cường UBND xã Triệu An Công chức 0946.791.333  
4 Nguyễn Minh Chánh UBND xã Triệu Long Công chức 0914.373.549  
5 Lê Tâm Phê UBND xã Triệu Độ Công chức 0915.767.374  
6 Trần Hữu Hoan UBND xã Triệu Thuận Công chức 01233.876.129  
7 Lương Tuyến UBND xã Triệu Hoà Công chức 0949.368.005  
8 Trương Văn Nhân UBND xã Triệu Phước Công chức 0962.591.595  
9 Dương Thị Vân Anh UBND xã Triệu Thượng Công chức 0935.960.036  
10 Phan Hữu Cương UBND xã Triệu Đông Công chức 0914.238.357  
11 Trần Thị Hằng UBND xã Triệu Trung Công chức 0945.282.045  
12 Lê Thị Hồng Phương UBND xã Triệu Tài Công chức 01666.174.486  
13 Nguyễn Thị Anh UBND xã Triệu Sơn Công chức 0914.715.619  
14 Lê Thị Thao UBND xã Triệu Trạch Công chức 0972.307.850  
15 Nguyễn Kiện Toàn UBND xã Triệu Đại Công chức 0987.218.616  
16 Nguyễn Quốc Tuấn UBND xã Triệu Thành Công chức 0912.333.015  
17 Đặng Thanh Bình UBND xã Triệu Lăng Công chức 0977.828.934  
18 Nguyễn Văn Bảo UBND xã Triệu Vân Công chức 0912.916.234  
V. Huyện Đakrông
1 Trương Thị Hoa UBND xã Hướng Hiệp Công chức 0932 577 489  
2 Phạm Thị Hiền UBND xã Mò Ó Công chức 0988 472 443  
3 Nguyễn Văn Bắc UBND xã Triệu Nguyên Công chức 0944 204 070  
4 Đoàn Phi Hùng UBND xã Ba Lòng Công chức 01278968 963  
5 Nguyễn Thị Ny UBND xã Hải Phúc Công chức 0914 670 456  
6 Hồ Văn Thuần UBND xã Đakrông Công chức 0977 611 509  
7 Hồ Kana Vi Ly UBND xã Ba Nang Công chức 0125 5222567  
8 Tô Thị Thanh Nhàn UBND xã Tà long Công chức 0165 6009440  
9 Hoàng Đình Toàn UBND xã Húc Nghì Công chức 0918 461 293  
10 Võ Tùng Lâm UBND xã Tà Rụt Công chức 0916 937 135  
11 Hồ Phương Nam UBND xã A Vao Công chức 0975 326 898  
12 Hồ Văn Tình UBND xã A Ngo Công chức 0168 6872508  
13 Hồ Văn Bạch UBND xã A Bung Công chức 0972 350 851  
VI. Huyện Vĩnh Linh
1 Nguyễn Viết Túy UBND xã Vĩnh Trung Công chức 0973207383  
2 Cao Văn Cường UBND xã Vĩnh Lâm Công chức 0913358059  
3 Nguyễn Văn Tân UBND xã Vĩnh Thủy Công chức 0975447144  
4 Nguyễn Thị Nghĩa UBND xã Vĩnh Kim Công chức 0914023238  
5 Nguyễn Thị Nga UBND xã Vĩnh Hiền Công chức 0915877445  
6 Nguyễn Đình Khanh UBND xã Vĩnh Tú Công chức 01225536522  
7 Trần Hữu Thiên UBND xã Vĩnh Nam Công chức 01639295960  
8 Nguyễn Văn Quang UBND xã Vĩnh Thái Công chức 0975321487  
9 Nguyễn Anh Thêu UBND xã Vĩnh Giang Công chức 0935985333  
10 Hồ Văn Minh UBND xã Vĩnh Thạch Công chức 01687179777  
11 Mai Xuân Sơn UBND xã Vĩnh Tân Công chức 0943823469  
12 Lê Thuận Thành UBND xã Vĩnh Long Công chức 0973077333  
13 Hồ Thị Ngoan UBND xã Vĩnh Khê Công chức 0975830922  
14 Lê Đức Nam UBND xã VĨnh Chấp Công chức 0976559686  
15 Lê Văn Tuyến UBND xã Vĩnh Sơn Công chức 0918958123  
16 Trần Văn Tặng UBND xã Vĩnh Ô Công chức 0972570068  
17 Hồ Văn Thân UBND xã Vĩnh Hà Công chức 01658247386  
18 Nguyễn Thị Hồng Yến UBND xã Vĩnh Hòa Công chức 0919121135  
19 Nguyễn Ngọc Linh UBND xã Vĩnh Thành Công chức 0988879812  
VII. Huyện Hướng Hóa
1 Lê Thị Thìn UBND xã Hướng Lập Công chức 0988212310  
2 Nguyễn Phước Ánh UBND xã Hướng Việt Công chức 0983617045  
3 Phan Ngọc Long UBND xã Hướng Phùng Công chức 0913914595  
4 Hồ Văn Hăm UBND xã Hướng Sơn Công chức 01645228478  
5 Ôn Quốc Sơn UBND xã Hướng Linh Công chức 0965400777  
6 Hồ Văn Phương UBND xã Hướng Tân Công chức 0975273313  
7 Nguyễn Phương Duy UBND xã Tân Hợp Công chức 0967309777  
8 Nguyễn Văn Quang UBND xã Tân Liên Công chức 0978081059  
9 Nguyễn Văn Túy UBND xã Tân Lập Công chức 0965253355  
10 Phạm Văn Thành UBND xã Tân Long Công chức 0905012819  
11 Hoàng Văn Đức UBND xã Tân Thành Công chức 0988197333  
12 Dương Thị Thu Thủy UBND xã Thuận Công chức 0918521635  
13 Hồ Văn May UBND xã Hướng Lộc Công chức 01682634687  
14 Nguyễn Thị Lài UBND xã Thanh Công chức 0914137062  
15 Trương Minh Chiến UBND xã A Xing Công chức 0915334772  
16 Hồ Đăng Khoa UBND xã A Túc Công chức 01629833780  
17 Lê Sơn Thành UBND xã A Dơi Công chức 01699222345  
18 Nguyễn Hữu Minh UBND xã Xy Công chức 01686670755  
19 Mai Ngọc Thành UBND xã Ba Tầng Công chức 0988168595  
VIII. Huyện Gio Linh
1 Hoàng Đình Thăng UBND xã Gio An Công chức 0917.926.426  
2 Nguyễn Thảo Nguyên UBND xã Gio Bình Công chức 01275.124.966  
3 Nguyễn Thi Thiêm UBND xã Gio Châu Công chức 0914.856.025  
4 Phan Thanh Hải UBND xã Gio Hải Công chức 0942.305333  
5 Nguyễn Thị Hải UBND xã Gio Hòa Công chức 0935.164.714  
6 Hoàng Văn Anh UBND xã Gio Mai Công chức 0935.549.676  
7 Nguyễn Đình Độ UBND xã Gio Mỹ Công chức 0914.062.719  
8 Trần Hồng Gấm UBND xã Gio Phong Công chức 0949.595.357  
9 Hoàng Quốc Tửu UBND xã Gio Quang Công chức 0916.064.773  
10 Đặng Trung Hanh UBND xã Gio Sơn Công chức 0984.151.434  
11 Nguyễn Thị Tám UBND xã Gio Thành Công chức 0946.612.333  
12 Trần Mạnh Hùng UBND xã Gio Việt Công chức 0948.259.757  
13 Hà Tuấn Việt UBND xã Hải Thái Công chức 0974.600.129  
14 Lê Văn Tâm UBND xã Linh Hải Công chức 0977.608.964  
15 Hồ Văn Số UBND xã Linh Thượng Công chức 0916.818.757  
16 Đặng Văn Bảo UBND xã Trung Giang Công chức 0917.966.399  
17 Trương Đức Tâm UBND xã Trung Hải Công chức 0948.412.868  
18 Trần Quốc Trí UBND xã Trung Sơn Công chức 0974.016.555  
19 Phan Thanh Minh UBND xã Vĩnh Trường Công chức 0972.533.311  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay645
  • Tháng hiện tại111,849
  • Tổng lượt truy cập8,312,146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây