Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 14/10/2019 22:41

Ông Trần VĂn Mến -TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ông Trần VĂn Mến -TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Trên cơ sở Nghị quyết số 05 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) về “Tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2020”; Quyết định số 2905/QĐUBND của UBND tỉnh ngày 29/12/2011 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”; Ban Thường vụ (BTV) Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM.
Theo đó Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, qua các hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”, “Nhà nông đua tài”, sân chơi “Vui cùng nhà nông”, “Người nông dân hiện đại”... từ đó làm thay đổi nhận thức của hội viên, nông dân, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM.
Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đảm nhận một số phần việc, tiêu chí cụ thể như góp ý vào quy hoạch, xây dựng các loại hình tổ chức sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị và giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời cử cán bộ chủ chốt các cấp hội tham gia vào Ban chỉ đạo, Ban quản lí, Ban phát triển của thôn, đóng góp những ý kiến trong công tác quy hoạch nhất là quy hoạch vùng sản xuất, kế hoạch, đề án xây dựng NTM. Chủ động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, hội viên nông dân thực hiện tốt công việc chỉnh trang nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, làm vệ sinh đường làng. Những năm qua nông dân đã hiến trên 23.000 m2 đất, đóng góp 57,789 tỉ đồng, 832.443 ngày công; làm mới và sửa chữa 3.714 km đường giao thông, xây dựng 65 cổng làng. Xây dựng mô hình “Con đường nông dân tự quản”; nạo vét, nâng cấp 215 km kênh mương nội đồng, sửa chữa 20 cầu cống, bia di tích lịch sử…
Thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp, hội tích cực vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; triển khai hỗ trợ và dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản với phương châm “Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương” gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Các cấp hội đã đứng ra tín chấp hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Bình quân mỗi năm xây dựng trên 100 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mô hình kinh tế hộ, điển hình như ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản tại Đông Giang, trồng nấm, rau màu cao cấp, hoa-cây cảnh ở TP. Đông Hà; cải tạo vườn tiêu, trồng lạc ở Vĩnh Linh; trồng chuối sạch, tái canh cây cà phê ở Hướng Hóa; chăn nuôi bò đảm bảo vệ sinh môi trường, nuôi cá chình lồng, lúa chất lượng cao ở Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong; trồng cây dược liệu, sắn dây tại Cam Lộ; xây dựng mô hình VAC, VACR kết hợp khai thác tiềm năng phát triển kinh tế hộ; trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái ở Đakrông... Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ hội viên nông dân, trong tất cả các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nhiệp, ngành nghề dịch vụ…, khích lệ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.
Bên cạnh đó, BTV Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện vì NTM”, được đông đảo cán bộ nông dân và các cấp hội trong toàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Đầu năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đăng kí với UBND tỉnh về việc hỗ trợ góp phần giúp xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 và đã hỗ trợ 20 công trình vệ sinh cho 20 hộ nông dân ở xã Triệu Nguyên. Phối hợp với Hội Nông dân huyện Đakrông, Gio Linh tổ chức huy động cán bộ, hội viên nông dân tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện vì NTM” tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang, khơi thông cống rãnh, vệ sinh ruộng đồng ở 2 Chi hội thôn Na Nẫm, Lâm Xuân, xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông) và thôn Mai Thị, xã Gio Mai (huyện Gio Linh).
Những năm qua, chương trình xây dựng NTM đã được Hội Nông dân các cấp triển khai sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống của người dân, được cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia tích cực, ngày càng thể hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM. Để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM, thời gian tới Hội Nông dân các cấp tập trung triển khai thực hiện những giải pháp cụ thể sau:
 
Thu dọn vệ sinh đồng ruộng tại xã Gio Mai, Gio Linh. Ảnh: HNK​
 
Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động để nâng cao hơn nữa nhận thức của hội viên, nông dân về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, hướng tới phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân và người dân nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
Thứ hai, các cấp hội tiếp tục chủ động tham gia công tác quy hoạch và tham gia giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế nông thôn, góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác hỗ trợ nông dân, nâng cao dân trí cũng như chất lượng đời sống văn hóa-xã hội trên địa bàn nông thôn. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho hội viên, nông dân, nhất là những tiến bộ khoa học-kĩ thuật để người nông dân sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, theo định hướng cây, con chủ lực của địa phương.
Thứ tư, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân Quảng Trị chung tay xây dựng NTM”; “Ngày thứ 7 tình nguyện vì NTM”, gắn với xây dựng người nông dân mới có bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ trong xây dựng NTM.
Thứ năm, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng tập trung các hoạt động hỗ trợ nông dân; đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tập hợp thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhất là đối với cấp cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nông thôn hiện đại, văn minh.

Nguồn tin: Sưu tầm: Báo Quảng Trị:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,627
  • Tháng hiện tại205,662
  • Tổng lượt truy cập8,615,304
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây