Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Hướng Hóa đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua, huyện Hướng Hóa đã tích cực huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò chủ thể của người dân, sức mạnh của......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cần có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ nhiệm vụ này, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Xây dựng sản phẩm OCOP và những vấn đề đặt ra

Ngày 7/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

10 năm xây dựng NTM ở Quảng Trị: Chông gai và trái ngọt

Từ ý Đảng, lòng dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã có những thành công trong xây dựng nông thôn mới (NTM), mang lại cuộc sống khởi sắc hơn cho nhân dân....

Nguồn tin:danviet.vn

Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị đang được nhân rộng

Xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị đang được Nhà nước rất quan tâm, đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho từng địa phương với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường tính liên kết trong chuỗi giá trị giúp HTX hoạt động và phát triển bền vững. Tại......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Định hình một nền sản xuất nông nghiệp mới

5 năm qua, với những hướng đi đúng đắn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, ngành nông nghiệp đã định hình một nền sản xuất mới, hướng đến nông nghiệp sạch, hiện đại, bền vững, biến những khó khăn thành lợi thế phát triển....

Nguồn tin:Báo Quảng Trị:

Sức vươn của một hợp tác xã kiểu mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đóng vai trò quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống nông dân, thay đổi diện mạo nông thôn thời kỳ hội nhập. Điển hình như ở......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Nông dân Tân Long tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa đã đẩy mạnh nhiều hoạt động, phong trào thi đua nhằm phát huy nội lực vươn lên của hội viên nông dân trong quyết......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Dấu ấn nổi bật của ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, ngành nông nghiệp đã xây dựng chương trình hành động cụ thể và tập trung thực hiện nhiều giải pháp nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là đã từng bước thay đổi hình thức sản xuất, chuyển đổi......

Nguồn tin:Bá Thuần

Theo đuổi nông nghiệp hữu cơ, bán lúa tươi, nhận tiền tươi ngay tại ruộng

Những năm vừa qua, tỉnh Quảng Trị theo đuổi phát triển nông nghiệp hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường. Thương hiệu lúa hữu cơ Quảng Trị là một trong những minh chứng rõ nét....

Nguồn tin:danviet.vn

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện mà ở đó nông dân được xác định vai trò chủ thể. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh đã trực tiếp lãnh đạo hội viên thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với các giải pháp mang tính......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Phấn đấu xây dựng Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Cam Lộ tập trung triển khai chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 theo tinh thần và quan điểm: “Xây dựng NTM phải xem tái cơ cấu nông nghiệp là then chốt; tam nông là chiến lược; NTM là căn bản; nông dân là chủ thể. Xây dựng NTM phải sáng, xanh, sạch, đẹp gắn......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm có lợi thế của tỉnh Quảng Trị

Trong những thập niên gần đây, khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ, nhất là trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới… đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, để phát......

Nguồn tin:Hoa Lệ, Chi cục Phát triển nông thôn

Nâng cao vai trò hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đối với Quảng Trị điều đó càng thể hiện rất rõ, bởi lẽ kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác mà nồng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp hầu hết gắn liền......

Nguồn tin:Hoa Lệ, Chi cục Phát triển nông thôn

Chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị: Tạo sức bật phát triển kinh tế vùng nông thôn

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã thổi luồng gió mới cho kinh tế khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị. Nhờ có OCOP mà nhiều mặt hàng, sản phẩm nông sản từ làng xã đã bước ra thị trường với chất lượng đạt tiêu chuẩn, giải quyết hàng loạt vấn đề ở nông thôn. Từ những kết quả tích cực đó, tỉnh......

Nguồn tin:Tạp chí Công nghiệp Môi trường

Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại ở Gio Quang

Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu cây, con chủ lực gắn với tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, đó là những việc làm thiết thực mà xã Gio Quang, huyện Gio Linh đã triển khai trong thời gian qua nhằm hướng tới phát......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Đổi thay ở xã vùng khó

Xã Húc nằm về phía Đông Nam của huyện Hướng Hóa, với diện tích tự nhiên 6.336, 43 ha; toàn xã hiện có 923 hộ với 3.954 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều, sinh sống ở 8 thôn. Trước đây, do địa hình đồi núi dốc, giao thông chia cắt, dân cư sống rải rác, nhiều phong tục tập quán còn lạc......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Để nền nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả

Có thể khẳng định đối với tỉnh Quảng Trị, hiện nay nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục thể hiện là trụ cột của nền kinh tế. Vì vậy việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ trở thành động lực thúc đẩy sản xuất phát......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Theo kế hoạch, năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có từ 6- 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã lên từ 66 - 68 xã đạt chuẩn NTM; có 1 huyện đạt chuẩn NTM, không còn huyện trắng xã đạt chuẩn NTM; mỗi huyện có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (trừ huyện Đakrông). Trước những diễn biến phức......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Khẳng định vị thế của hợp tác xã trong tái cơ cấu nông nghiệp

Có thể thấy quá trình tái cơ cấu nông nghiệp ở Quảng Trị những năm qua gặp không ít khó khăn do thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vậy nhưng, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất không ngừng tăng, đặc biệt xuất hiện nhiều mô hình kinh tế......

Nguồn tin:Báo Quảng Trị

Tìm thấy tổng cộng 526 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn
Con số ấn tượng
57/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
16,01
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,362
  • Tháng hiện tại63,321
  • Tổng lượt truy cập4,946,008
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây