Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM các tháng cuối năm 2014

Ngày 5 tháng 8 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nguyễn Quân Chính chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình MQTG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại cuối năm 2014.
Toàn cảnh Hội nghị
Trong 7 tháng đầu năm 2014, công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM của tỉnh và các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM đang được gấp rút hoàn thiện và cụ thể hoá. Các BCĐ, BQL NTM cấp cơ sở tiếp tục được hoàn thiện. Hệ thống kế hoạch và văn bản hướng dẫn cấp tỉnh ban hành kịp thời. Nhận thức về NTM của cán bộ và nhân dân được nâng lên. Hoạt động xây dựng NTM ở các cộng đồng dân cư đang tùng bước đi vào cụ thể và có hiệu quả. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ phụ trách công tác NTM các cấp từ tỉnh đến huyện, xã tiếp tục được quan tâm. Về phát triển sản xuất, UBND tỉnh đã phân bổ 4,1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề cho 30 xã điểm NTM của tỉnh, huyện. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có 3.338 lao động nông thôn được tham gia học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2014 là trên 70 tỷ đồng. Kết quả huy động nguồn lực đến cuối tháng 7/2014, theo báo cáo của các địa phương và Ngân hàng Nhà nước, tổng nguồn lực huy động đạt trên 2.773 tỷ đồng.
Kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh như: đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, một số công trình hạ tầng kỹ thuật... Cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã chủ động hơn trong xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện chương trình. Phát động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân tham gia các công trình, phần việc trong xây dựng NTM. Nhân dân tiếp tục đồng tình và hưởng ứng các hoạt động xây dựng NTM như hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng đường giao thông nông thôn.
Xây dựng NTM đang từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện điều kiện sống của người dân góp phần ổn định chính trị, xã hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có 6 xã đạt từ 15-17 tiêu chí, chiếm 5,1%, tăng 2 xã so với năm 2013; 7 xã đạt từ 13-14 tiêu chí, chiếm 5,98%, giảm 1 xã so với năm 2013 ; 36 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, chiếm 30,7, tăng 13 xã so với năm 2013% ; 54 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, giảm 13 xã so với năm 2013; 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 1 xã so với năm 2013.
Trong 6 tháng cuối năm 2014, mục tiêu phấn đầu toàn tỉnh có 3 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM là Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim và Vĩnh Thuỷ (Vĩnh Linh); 14 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, đặc biệt là phấn đầu không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu đặt ra, BCĐ xây dựng NTM tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình triển khai xây dựng NTM của các địa phương để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương. Tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức và doanh nghiệp đỡ đầu, hỗ trợ cho phong trào xây dựng NTM của tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND tỉnh về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2020...BCĐ các huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM dưới các hình thức. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch và đề án đã được phê duyệt...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả về xây dựng NTM mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng NTM còn bộc lộ một số tồn tại, thứ nhất một số thành viên ban chỉ đạo chưa dành nhiều thời gian, quan tâm đúng mức cho chương trình xây dựng NTM nên việc giải quyết các vướng mắc ở cơ sở còn giải quyết chậm. Thứ hai, tiêu chí có tăng nhưng tăng chậm, đặc biệt là còn 14 xã dưới 5 tiêu chí. Thứ ba, phong trào duy trì được nhưng hơi chửng lại một thời gian, từ tuyên truyền đến tổ chức thực hiện các mô hình. Việc chọn danh mục để đầu tư cơ sở hạ tầng tại các địa phương còn chậm, chưa phù hợp.Vấn đề tổng hợp, báo cáo của các địa phương còn chậm.
Nhiệm vụ trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức về xây dựng NTM. Các phong trào hiện đang có, các hội, đoàn thể cần duy trì, đẩy mạnh các hoạt động về xây dựng NTM. BCĐ của tỉnh, huyện, các thành viên phân công phụ trách cần tăng cường về kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời xử lý những vướng mắc tại cơ sở. Vấn đề sử dụng nguồn vốn, cần tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn đầu tư tại địa phương để đầu tư xây dựng có hiệu quả, riêng nguồn vốn được phân bổ, các địa phương cần rà soát, chọn danh mục hiệu quả nhất để ưu tiên thực hiện trước. Giao huyện Vĩnh Linh rà soát lại 3 xã phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2014, xem còn lại những khó khăn, vướng mắc để kịp thời hỗ trợ, các sở, ngành liên quan cần xem xét hỗ trợ các xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM...
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Nhất

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây