Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Lễ phát động chỉnh trang nông thôn mới

Trong tháng 10 năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức Lễ phát động chỉnh trang nông thôn mới tại 02 xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh.
Lế phát động chỉnh trang nông thôn mới ở xã Vĩnh Long
Thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2016 theo Kế hoạch số 1736/KH-BCĐ ngày 16/5/2016 của Ban chỉ đạo  xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức Lễ phát động chỉnh trang nông thôn mới qua đó tuyên truyền về đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm vận động các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư tham gia thực hiện các tiêu chí Xây dựng nông thôn mới phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng “Khu dân cư văn hoá” và “Gia đình văn hóa”. Tổ chức phát động nhân dân ở địa bàn dân cư chỉnh trang nông thôn mới, từ đó tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn.
Hòa trong không khí chào mừng 86 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; buổi lễ được tổ chức trên địa bàn xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp chính quyền và nhân dân xã nhà. Tại buổi lễ cũng đã nêu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện nói chung; xã Vĩnh Long, Vĩnh Hòa nói riêng tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 2. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá nông thôn; xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; 3. Xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm Khu dân cư văn hóa đạt chuẩn NTM; tổ chức, kiểm tra, sơ kết, biểu dương điển hình trong xây dựng NTM; 4. Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng môi trường cảnh quan xanh- sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ hộ gia đình đến cộng đồng khu dân cư.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp Chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nói chung, chỉnh trang nông thôn thông qua những việc làm cụ thể như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà cửa, cải tạo vườn tạp nói riêng chắc chắn sẽ nhanh chóng lan toả đi vào cuộc sống, mang lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tác giả bài viết: Thùy Vân - Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây