Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Linh

Hôm qua 17/10/2016, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị do đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với Đảng ủy các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh).
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng ủy các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạch đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM” trên địa bàn giai đoạn 2011- 2020; xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình đảm nhận tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM. Nét nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên cho sản xuất phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. 

Đến nay, xã Vĩnh Hòa huy động tổng nguồn vốn trên 90 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng; xã Vĩnh Thạch huy động tổng nguốn vốn xây dựng NTM 180 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 60 tỷ đồng. Đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Hòa đạt 26 triệu đồng/người/năm, xã Vĩnh Thạch đạt 30 triệu đồng/người/năm. Xã Vĩnh Thạch đã được công nhận đạt các tiêu chí NTM năm 2015; còn xã Vĩnh Hòa mới đạt 15/19 tiêu chí NTM (4 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa, trường học, thu nhập, thủy lợi), phấn đấu đến cuối năm 2016 này xã Vĩnh Hòa sẽ đạt 19/19 tiêu chí NTM. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nên các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng NTM ở xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Thạch đều đạt tiến độ kế hoạch đề ra, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công và nguồn lực đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM. 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh chỉ đạo quyết liệt Đảng ủy các xã thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra hạn chế trong quá trình sản xuất đó là chưa thấy rõ tiềm năng, thế mạnh mang tính đột phá để nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp sau chuyển đổi phải chú trọng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Cần có giải pháp cụ thể ưu tiên tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân; nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy tối đa nguồn lực đầu tư phục vụ sản xuất và đời sống đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, vì nông dân là chủ thể và người trực tiếp hưởng lợi trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây