Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Cam Lộ tập trung hoàn thiện các tiêu chí đề ra

Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đang tập trung phấn đấu đạt thêm những kết quả tốt của cuộc vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.
Ông Nguyễn Công Phán (đội mũ cối), Bí thư Huyện ủy Cam Lộ (Quảng Trị), đi kiểm tra mô hình SX giống sắn ngắn ngày

Báo NNVN có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Phán, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ.

Làm tốt công tác tổ chức

Là một huyện nông nghiệp, điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội không mấy thuận lợi, nhưng Cam Lộ đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình xây dựng NTM, xin ông cho biết tóm tắt những kết quả đã đạt được?

Có thể khẳng định, cuộc vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc thúc đẩy xã hội nông thôn phát triển mọi mặt.

Nắm vững tinh thần của chương trình, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay đa phần cán bộ, đảng viên và người dân đã nắm bắt được quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, tích cực, chủ động tham gia các phong trào của địa phương bằng các hoạt động cụ thể.

Ngay từ đầu, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý thống nhất, xuyên suốt và có hệ thống.

 Toàn huyện có 8/8 xã kiện toàn và thành lập mới Ban Chỉ đạo, Ban quản lý. Cụ thể Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban quản lý xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các xã cũng đã chỉ đạo các thôn kiện toàn Ban phát triển thôn.

Có làm tốt công tác tổ chức điều hành thì chủ trương, chính sách mới sớm đi vào cuộc sống và có kết quả khích lệ.

Nét nổi bật nhất ở huyện Cam Lộ trong quá trình xây dựng NTM là đoàn kết, phát huy những cách làm hay, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào SXNN, nâng cao thu nhập cho người dân...

Sau 4 năm thực hiện, số xã đạt tiêu chí ở Cam Lộ như sau: xã Cam Thủy đạt 16/19, xã Cam An đạt 14/19, xã Cam Chính đạt 14/19, xã Cam Tuyền đạt 10/19, xã Cam Nghĩa đạt 15/19, xã Cam Thanh đạt 12/19, xã Cam Thành đạt 14/19, xã Cam Hiếu đạt 13/19 tiêu chí.

Tổng số tiêu chí các xã ước đạt đến cuối năm 2014 là 105, so với năm 2010, tăng 62 tiêu chí.

Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và tổ chức thực hiện xuyên suốt từ huyện về cơ sở, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương và sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân.

Tuy nhiên, Cam Lộ cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Khó khăn nhất là việc thực hiện các tiêu chí 2, 3, 5, 6, 11, đây là những tiêu chí khó để đạt được, đòi hỏi sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với góp sức của người dân và đầu tư vốn của Nhà nước.

Hai nhiệm vụ chính

Giải pháp nào huyện đặt ra để thực hiện tốt kế hoạch xây dựng NTM năm 2015, thưa ông?

Chúng tôi phấn đấu năm 2015 có 2 đến 3 xã về đích, là xã Cam Thủy và Cam An và Cam Nghĩa, toàn huyện tăng thêm 15-16 tiêu chí.

 Hai nhiệm vụ chính Cam Lộ phải thường xuyên chú trọng là phải duy trì các tiêu chí đã đạt được cũng như tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí đã được đề ra để người dân thực sự có cuộc sống không chỉ tốt về vật chất mà còn phong phú cả đời sống văn hóa tinh thần.

Muốn được vậy, phải tập trung hơn nữa các nguồn lực để tổ chức SX tốt, phát triển SX hàng hoá gắn với quy hoạch SXNN, đẩy mạnh liên kết SX, hình thành những vùng chuyên canh, tạo ra năng suất cao, giúp bà con nông dân giải quyết tốt đầu vào và đầu ra sản phẩm.

Phát triển nông nghiệp theo hướng chiều sâu, bền vững gắn liền nông thôn và nông dân. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án phát triển nông nghiệp nông thôn như phát triển cao su, cải tạo đàn bò, phục hồi và phát triển vườn tiêu, ứng dụng tiến bộ KHKT vào SXNN... nhằm khai thác có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các vùng.

Về giải pháp, tập trung huy động nội lực của nhân dân và các tổ chức kinh tế, DN trong xây dựng NTM. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, huy động có hiệu quả và sự đồng thuận đóng góp của cộng đồng dân cư, tổ chức kinh tế nhằm thực hiện các tiêu chí giao thông thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhất là đối với xã Cam Thủy, Cam An và Cam Nghĩa.

Tập trung các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, các tổ chức, các chương trình dự án và đóng góp của nhân dân để thực hiện thắng lợi Chương trình NTM.

Trong đó ưu tiên đầu tư cho phát triển SX và cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thuỷ lợi, cải tạo đồng ruộng, hệ thống giáo dục, y tế, thiết chế văn hoá…

Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM thông qua các hoạt động cụ thể như tổ chức ra quân ngày toàn dân chỉnh trang nông thôn, vệ sinh môi trường, tiếp tục vận động toàn dân tập trung tham gia xây dựng NTM, cụ thể hoàn thành tốt từng tiêu chí theo chương trình kế hoạch đề ra.

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM tại các xã sẽ được tổng kết làm hạt nhân nhân rộng cho giai đoạn tiếp theo.

Xin cảm ơn ông!

Tác giả bài viết: Lâm Quang Huy

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây