Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Triệu Phong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã tập trung chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội; gắn việc thực hiện QCDCCS với việc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa kết quả thực hiện QCDCCS lên thành một trong các tiêu chuẩn để xét chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị tiên tiến xuất sắc, đảng viên đủ tư cách.
Ra quân làm đường giao thông nội đồng
Để thực hiện tốt QCDCCS, huyện Triệu Phong xác định trước hết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của quy chế, đồng thời tập trung hướng các hoạt động về cơ sở. Cán bộ phải thường xuyên gắn bó mật thiết với dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo bầu không khí dân chủ thực sự nhằm thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Nhận thức được vấn đề này, các địa phương, đơn vị đã tổ chức phổ biến rộng rãi chương trình, triển khai kế hoạch thực hiện QCDCCS về tận các cơ sở. Các hình thức tuyên truyền chủ yếu theo cụm dân cư, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để truyền đạt các nội dung ý nghĩa của quy chế, tuyên truyền QCDCCS phối hợp lồng ghép tuyên truyền các bộ luật của Nhà nước. Sau khi được học tập quán triệt quy chế, nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên một bước.

Trên địa bàn, các tổ chức đảng và đảng viên là những hạt nhân gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền vận động toàn dân tham gia thực hiện QCDCCS, có những đề xuất hợp lý với cấp ủy đảng, chính quyền để giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển kinh tế - xã hội cũng được đưa ra bàn bạc, thảo luận để đông đảo người dân tham gia ý kiến và quyết định.

Một vấn đề quan trọng và khá nhạy cảm trong quá trình triển khai thực hiện QCDCCS đã được các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện làm tốt, đó là việc công khai các nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp, công khai quyết toán các khoản thu chi ngân sách, quyết toán các công trình xây dựng như bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương theo đúng quy định cũng như vận động nhân dân tham gia hỗ trợ tiền, ngày công, hiến đất, hiến cây xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các công trình xây dựng đều được nhân dân bàn bạc quyết định, kiểm tra giám sát trong bầu không khí dân chủ. Nhân dân tin tưởng và đồng lòng ủng hộ các chủ trương, chính sách đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Nhờ thực hiện tốt QCDCCS nên hầu hết nhân dân đều tự giác di dời, giao đất, dỡ bỏ hàng rào… phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế. Nhiều địa phương còn vận động nhân dân đóng góp hàng chục ngày công, chặt cây nhường đất để làm mới, mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn, nội thị với số tiền trị giá hàng tỷ đồng mà không đòi hỏi đền bù của Nhà nước. Với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 1.252 hộ tự nguyện hiến trên 173.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, nhân dân đóng góp trên 13.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới, với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng, đóng góp trên 4,7 tỷ đồng tiền mặt để xây mới và tu sửa kênh mương thủy lợi nội đồng, xây dựng các công trình dân sinh và chỉnh trang nông thôn mới.

Điển hình trong phong trào này có Chi bộ thôn Xuân Dương, xã Triệu Trung đã vận động người dân hiến trên 2.000 m2 đất để mở rộng mặt đường dài 1.200 m, rộng 6,5 m, vận động bốc hơn 500 ngôi mộ đưa về nghĩa trang làng và gia đình, giải phóng 6 ha đất để mở rộng tuyến đường và đồng ruộng dài 1.000 m. Đoàn Thanh niên thôn Hữu Niên A, xã Triệu Hòa với công trình điện sáng đường giao thông nông thôn; nhiều hộ gia đình như ông Nguyễn Văn Ninh ở thôn An Cư, xã Triệu Phước; ông Trần Nề ở xã Triệu Lăng; ông Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Minh Ngại ở xã Triệu Thuận ủng hộ tiền xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến đất phục vụ xây dựng trường học...

Năm 2013, thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo và phong trào xóa nhà tạm bợ dột nát cho hộ nghèo, đã vận động được 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 92 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai sửa đổi. Tham gia bầu cử trưởng thôn, tổ chức tiếp xúc cử tri, lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt ở cơ sở theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra…

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân ở các địa phương trong huyện đã tự nguyện đóng góp xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt như hệ thống kênh mương tưới tiêu, bê tông hóa giao thông, nước sạch...

Quá trình triển khai thực hiện QCDCCS không chỉ thúc đẩy đời sống kinh tế - xã hội phát triển mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện nhận thức của cán bộ và nhân dân về hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng cao, ý thức của người dân trong đời sống cộng đồng đã được phát huy tốt, nhiều phần tử trộm cắp, mại dâm, rượu chè gây rối được cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ nên đã có tiến bộ. Thông qua các tổ chức, đoàn thể, chính quyền đã kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ngày càng bền chặt. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, an tâm xây dựng cuộc sống mới.

Quá trình thực hiện QCDCCS ở Triệu Phong đã đúc kết được nhiều bài học quý giá về công tác vận động quần chúng, về ý thức trách nhiệm và tính gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở - lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện quy chế.

Trong thời gian tới, Triệu Phong sẽ tiếp tục triển khai một cách đồng bộ các hoạt động để quá trình thực hiện QCDCCS trên toàn địa bàn đạt được những kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.


 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây