Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Đảng bộ Vĩnh Lâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới

Giám sát việc xây dựng đường bê tông nông thôn ở Vĩnh Lâm

Giám sát việc xây dựng đường bê tông nông thôn ở Vĩnh Lâm

Vĩnh Lâm là một trong 8 xã được tỉnh chọn làm thí điểm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu Quốc gia. Sau khi có Quyết định 1799/QĐ-UB, ngày 21/9/2010 của UBND tỉnh; Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã xem đây là cơ hội, điều kiện và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để xây dựng Vĩnh Lâm phát triển toàn diện, theo hướng hiện đại hóa nông thôn. Trên cơ sở 19 tiêu chí quốc gia, Đảng ủy xã Vĩnh Lâm đã hệ thống hóa thành chương trình hành động có sự thống nhất cao, tập trung mọi nguồn lực, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước để lãnh đạo nhân dân sớm hoàn thành mục tiêu chương trình.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra, đầu năm 2011, Đảng ủy, UBND, UBMT xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển và ban hành Nghị quyết 11chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, ra Chỉ thị 01 về việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng lại các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với cảnh quan, môi trường; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng đề án, chương trình công tác; mặt trận các cấp tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện đề án đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển ở các thôn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng của địa phương theo 19 tiêu chí của quốc gia. Xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho các cấp ủy viên phụ trách các địa bàn; in ấn, phát hành các văn bản, tài liệu tuyên truyền trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về chương trình này. Một trong những vấn đề mà Đảng ủy xã Vĩnh Lâm chú trọng đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu.
Là một xã thuộc vùng trọng điểm lúa của huyện Vĩnh Linh, Vĩnh Lâm có diện tích tự nhiên 1.383 ha, gần 1.500 hộ và gần 5.800 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau 27 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Vĩnh Lâm không ngừng đổi mới cơ cấu nền kinh tế theo cơ chế thị trường, mở rộng các ngành nghề kinh doanh - dịch vụ, đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân. Các giống lúa mới có phẩm cấp tốt, gạo ngon, trở thành mặt hàng ưa chuộng trên thị trường đều được đưa vào gieo trồng trên đồng ruộng Vĩnh Lâm. Những vùng ruộng nhiểm mặn, kém hiệu quả được chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Các mô hình kinh tế tổng hợp được phát triển và ngày càng được nhân rộng, đưa lại hiệu quả thu nhập cao. Nếu tính trên đơn vị diện tích, các mô hình vừa trồng lúa - nuôi lợn, gà, vịt - nuôi cá ở Vĩnh Lâm đã cho thu nhập xấp xĩ 100 triệu đồng/ha mỗi năm. Vĩnh Lâm là địa phương đầu tư cơ giới hoá vào nông nghiệp mạnh nhất huyện. Toàn xã hiện có trên 60 máy móc bao gồm: ô tô, máy xúc, máy ủi, máy gặt đập liên hợp và máy làm đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Các công trình dân sinh - kinh tế như điện, trường học, trạm y tế, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh, tạo nên dáng vẻ bề thế của một nông thôn mới.
Vấn đề quan tâm hàng đầu của xã trong thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới đó là tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng tầm quan trọng của chương trình mục tiêu, xây dựng nông thôn mới trước hết là phục vụ lợi ích của nông dân, để nông dân làm chủ trong việc tham gia đề án, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình chỉnh trang lại nông thôn cũng như trong đầu tư phát triển kinh tế.
Năm 2011, trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban chỉ đạo, Ban quản lý đề án đã xác định được những thuận lợi cơ bản của Vĩnh Lâm đó là hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; quốc phòng - an ninh ổn định; các công trình phúc lợi công cộng, dân sinh kinh tế đã có cơ sở nền móng cho việc nâng cấp, phát triển; việc quy hoạch khu dân cư, đồng ruộng, hạ tầng thiết yếu cho việc sản xuất nông nghiệp hàng hoá cơ bản ổn định, các dự án phát triển kinh tế bước đầu đã được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó Vĩnh Lâm cũng gặp một số khó khăn như: do đặc thù về địa lý, chủ yếu độc canh cây lúa nên địa phương chưa có điều kiện để phát triển các loại hình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại;  nông nghiệp chiếm 75% tỷ trọng; ngành nghề dịch vụ chỉ có 25%; lao động chủ yếu tập trung cho sản xuất nông nghiệp. Một số cơ sở hạ tầng được xây dựng sớm hiện nay không còn phù hợp, nhiều công trình xuống cấp; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của huyện (11/15 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn trên 10% và có gần 11% số hộ chưa có nhà xây kiên cố hoặc bán kiên cố.
Trên cơ sở những khó khăn này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND, UBMT xã chủ động trong việc điều hành Ban chỉ đạo, Ban quản lý và các tiểu ban ở các thôn có sự đánh giá, so sánh kết quả đạt được qua từng năm để tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó vận động nhân dân tập trung vào các tiêu chí có thể đạt được từ nội lực; cũng cố, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm giữ vững sự ổn định về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh. Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy đã chú trọng đến việc thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo sự đột phá trong đầu tư các mô hình kinh tế tổng hợp.
Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, huy động nội lực trong nhân dân và sự quan tâm đầu tư của nhà nước nên qua gần 3 năm triển khai đề án về xây dựng nông thôn mới Vĩnh Lâm đã đạt được những kết quả nhất định; đã hoàn thành công tác quy hoạch và được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 8/2012, hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt đề án về xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo xã đã năng động trong việc lồng ghép các nguồn vốn để phát triển hạ tầng cơ sở như: trụ sở làm việc của UBND xã, trường học, giao thông, thủy lợi, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong chương trình “thắp sáng đường quê”… Nền kinh tế của xã đã được chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng xây dựng các mô hình gia trại, trang trại; khuyến khích, vận động nhân dân liên kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đã đạt 18 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn lại 8,4%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên chiếm trên 90%; công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn có nhiều đổi mới. Năm 2012, Đảng bộ xã Vĩnh Lâm đạt dạnh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, “chính quyền cơ sở vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể đạt tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Tính đến tháng 9/2013, Vĩnh Lâm đã có 12/19 tiêu chí đạt chuẩn quốc gia. Một số tiêu chí còn lại như: Giao thông, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa, nhà ở dân cư, hộ nghèo và môi trường; trong đó có một số tiêu chí đang cần có nguồn lực lớn từ sự hỗ trợ của nhà nước.
Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới vào năm 2015, Đảng uỷ xã đã đề ra một số giải pháp như: Phát huy nội lực, tranh thủ sự đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước,  gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; lấy các tổ chức đoàn thể làm nồng cốt, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để phát huy nội lực trong nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải là những người tiền phong gương mẫu trong các phong trào thi đua nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Quan tâm đến việc đào tạo nghề cho nông dân để chuyển hướng đầu tư phát triễn ngành nghề - dịch vụ... Vĩnh Lâm đang xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bền vững, từng bước hiện đại, gắn nông nghiệp phát triển nhanh với công nghiệp - dịch vụ, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây