Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Cách làm nông thôn mới của Hướng Hóa

Đến nay Hướng Hóa trở thành một huyện miền núi kiểu mẫu có nhiều thế mạnh, nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây.
Một góc khu đô thị Lao Bảo của huyện Hướng Hóa

MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN

         Những năm trở lại đây, cùng với tiến trình đô thị hóa, huyện Hướng Hóa đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và NTM.

          Huyện mạnh dạn đầu tư, cung cấp các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường, tích cực vận động nhân dân từ thị trấn đến nông thôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường... bằng nhiều hình thức khác nhau.

          Cũng như nhiều người dân khác, trước đây khi có thông báo đóng phí để thu gom rác thải, chị Dương Thị Huệ ở thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa rất e ngại. Tâm lý người dân nông thôn như chị Huệ luôn cho rằng, đất đai rộng lớn, còn nhiều chỗ để vứt rác, việc đóng tiền để có người đến thu gom rác là chuyện không cần thiết.

         Tuy nhiên, nhận thức đó của chị Huệ đã thay đổi khi gần đây, hoạt động thu gom rác thải đã đem lại môi trường sống xung quanh thông thoáng, sạch đẹp cho địa phương. Chị Huệ cho rằng, bây giờ thì những người dân như chị rất phấn khởi, hưởng ứng cao và tự nguyện nộp tiền thu gom rác thải đều đặn mỗi tháng.

        Hoạt động thu gom rác thải, làm sạch môi trường cũng góp phần rất lớn giúp nhiều địa phương của huyện Hướng Hóa hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng NTM.

        Ông Phan Châu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Liên, cho biết: “Tân Liên là xã điểm của huyện trong xây dựng NTM. Hiện nay, 100% bà con nhân dân trong xã đã  tham gia ký hợp đồng thu gom rác thải với Trung tâm Môi trường đô thị huyện. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn đã khang trang, sạch sẽ. Xã đã cơ bản đạt được các tiêu chí này".

Hướng Hóa đang từng bước phát triển đồng bộ và hiện đại theo quy hoạch chung đô thị cụm Khe Sanh - Lao Bảo đến năm 2015, tầm nhìn 2020. Xây dựng một khu đô thị trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây sôi động, thông thoáng, xanh sạch đẹp và văn minh là lộ trình mà huyện Hướng Hóa đang hướng đến trong chặng đường tiếp theo.

          Ông Võ Thanh, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, khẳng định: “Xây dựng một lộ trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng môi trường trong sạch, thân thiện là việc làm cần thiết. Huyện sẽ tập trung đầu tư phương tiện, trang thiết bị, quy hoạch bãi chôn lấp rác thải, phấn đầu về vệ sinh môi trường giải quyết 90 - 95% rác thải trên địa bàn đối với khu vực thị trấn, các xã ven đường 9".

           Tháng 7/2012, Trung tâm Môi trường đô thị huyện Hướng Hóa gia nhập Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Đây là cơ hội để trung tâm được giao lưu, trao đổi những thông tin về môi trường đồng thời tiếp cận những giải pháp khoa học trong xử lý rác thải và vệ sinh môi trường. 

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NTM

          Cùng với phát triển môi trường thân thiện thì thời gian qua, UBND huyện Hướng Hóa đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn. Huyện thường xuyên tập trung bám sát chỉ đạo đến tận cơ sở, công tác đầu tư, huy động lồng ghép các nguồn lực xây dựng NTM được chú trọng thực hiện.

           Phong trào thi đua xây dựng NTM có sự chuyển biến tích cực, một số ngành đã có kế hoạch hành động theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tiên phong thực hiện như Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện… Một số địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nhằm phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tích cực hưởng ứng, thực hiện xây dựng NTM.

 

Trồng cà phê là một thế mạnh của Hướng Hóa
 

         Quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 08/5/2013 của BCH Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện; nhờ đó, từng bước đã có những chuyển biến cơ bản trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện.

          Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng NTM trên địa bàn và sớm đưa Hướng Hóa về đích trong cuộc vận động to lớn này, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Võ Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã thuộc chương trình quan tâm thực hiện các nội dung trọng tâm.

           Đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực xây dựng NTM với phương châm: “Nguồn ngân sách Nhà nước chỉ là hỗ trợ, nguồn huy động trong dân là chủ yếu, nguồn từ các chương trình lồng ghép là cần thiết”, không xem Chương trình NTM là một dự án.

         Tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MQTG xây dựng NTM cấp xã theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 574/UBND-NN ngày 05/3/2014 và Công văn số 169/UBND-NN ngày 04/4/2014 của UBND huyện. 

          UBND xã khẩn trương kiểm tra, rà soát từng tiêu chí để có kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí trình HĐND xã thông qua Nghị quyết chuyên đề nhằm phấn đấu xây dựng NTM đảm bảo hiệu quả.

        Kịp thời cập nhật thông tin, đánh giá tình hình để báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách địa bàn. Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình theo từng tiêu chí để có cơ sở, định hướng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

          Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công để chỉ đạo, tham gia các buổi họp, các buổi làm việc của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai Chương trình đảm bảo đồng bộ, có hiệu quả.

          Đồng thời, kiểm tra, xây dựng kế hoạch hành động và phát động phong trào thi đua của ngành theo tiêu chí theo chức năng, lĩnh vực phụ trách đảm bảo thiết thực, cụ thể từng năm, từng giai đoạn để nắm bắt, theo dõi tình hình nhằm tham mưu UBND huyện thực hiện hiệu quả chương trình.

          Giao Phòng NN-PTNT huyện tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các xã đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện Chương trình. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Chương trình xây dựng NTM đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các xã theo nội dung chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

 

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây