Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:02 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
174/GM-VPĐP 03/09/2019

Thẩm định thực tế xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm...

Tải về
175/GM-VPĐP 03/09/2019

Thẩm định thực tế các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện...

Tải về
158/VPĐP-TH 30/07/2019

BC kết quả 10 thực hiện Chương trình và Phong trào thi đua...

Tải về
131/HD-VPĐP 19/06/2019

Thực hiện Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới...

Tải về
112/VPĐP-NTM 29/05/2019

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
113/VPĐP-NTM 29/05/2019

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
97/VPĐP 12/05/2019

Tổng kết phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng...

Tải về
77/HD-VPĐP 08/04/2019

Thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Tải về
51/VPĐP-NTM 17/03/2019

Đề xuất chỉ đạo các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đến...

Tải về
05/KH-VPĐP 06/01/2019

Thẩm định thực tế tiêu chí nông thôn mới tại các xã đề nghị,...

Tải về
221/VPĐP-NV 03/12/2018

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành bộ tiêu chí,...

Tải về
217/VPĐP-TH 28/11/2018

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây...

Tải về
204/VPĐP-NTM 19/11/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
127/HD-VPĐP 18/07/2018

Hướng dẫn và đăng ký dự án nuôi tôm công nghệ cao thuộc...

Tải về
100/VPĐP-TH 13/06/2018

Đề xuất phân bổ nguồn vốn hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quyết...

Tải về
99/HD-VPĐP 10/06/2018

Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn...

Tải về
88/VPĐP- NTM 24/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
89/VPĐP-NTM 24/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
83/VPĐP-TH 15/05/2018

Góp ý Dự thảo hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã, thôn nông...

Tải về
81/BC-VPĐP 14/05/2018

Thẩm định trình tự, thủ tục, hồ sơ và kết quả thực hiện các...

Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau