Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:04 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
78/BC-SNN 27/03/2019

Kết quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm...

Tải về
278/KH-SNN 03/03/2019

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng...

Tải về
278/KH-SNN 03/03/2019

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng...

Tải về
51/TTr-SNN 19/02/2019

Phê duyệt danh mục các dự án phát triển sản xuất thuộc...

Tải về
14/BC-SNN 16/01/2019

kết quả thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Chương trình xây dựng...

Tải về
02/BC-SNN 06/01/2019

Kết quả triển khai Chuơng trình Mỗi xã một sản phẩm

Tải về
36/SNN-PTNT 06/01/2019

Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh...

Tải về
235a/BC-SNN 03/09/2018

Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ...

Tải về
1076/SNN-NTM 15/08/2018

Triển khai nguồn vốn hỗ trợ lãi suất năm 2018 thực hiện...

Tải về
513/SNN-KHTC 06/05/2018

Hỗ trợ Trung tâm giao dịch nông sản

Tải về
133/SNN-PTNT 01/02/2018

Đăng ký các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...

Tải về
41/QĐ-SNN 30/01/2018

Chương trình công tác trọng tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Tải về
30/TTr-SNN 23/01/2018

Điều chỉnh phụ lục Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND

Tải về
03/BC-SNN 04/01/2018

Báo cáo về việc thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
1885/SNN-NTM 28/12/2017

Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây...

Tải về
969/SNN-KHTC 17/07/2017

Điều chỉnh hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình...

Tải về
927/SNN-PTNT 10/07/2017

Ban hành các dự án mẫu cho vay vốn hỗ trợ lãi suất theo...

Tải về
752/SNN-PTNT 14/06/2017

Thống nhất các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất Chương...

Tải về
76/SNN-PTNT 16/01/2017

Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản...

Tải về
1146/SNN-NTM 09/10/2016

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn...

Tải về