Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
20:54 ICT Thứ ba, 18/12/2018

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Video clip

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
235a/BC-SNN 04/09/2018

Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ...

Tải về
1076/SNN-NTM 16/08/2018

Triển khai nguồn vốn hỗ trợ lãi suất năm 2018 thực hiện...

Tải về
513/SNN-KHTC 07/05/2018

Hỗ trợ Trung tâm giao dịch nông sản

Tải về
133/SNN-PTNT 02/02/2018

Đăng ký các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...

Tải về
41/QĐ-SNN 31/01/2018

Chương trình công tác trọng tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Tải về
30/TTr-SNN 24/01/2018

Điều chỉnh phụ lục Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND

Tải về
03/BC-SNN 05/01/2018

Báo cáo về việc thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
1885/SNN-NTM 29/12/2017

Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây...

Tải về
969/SNN-KHTC 18/07/2017

Điều chỉnh hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình...

Tải về
927/SNN-PTNT 11/07/2017

Ban hành các dự án mẫu cho vay vốn hỗ trợ lãi suất theo...

Tải về
752/SNN-PTNT 15/06/2017

Thống nhất các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất Chương...

Tải về
76/SNN-PTNT 17/01/2017

Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản...

Tải về
1146/SNN-NTM 10/10/2016

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn...

Tải về
Công văn số 1147/SNN-NTM 10/10/2016

V/v Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Công văn số 1146/SNN-NTM 10/10/2016

V/v Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
964/SNN-NTM 29/08/2016

Tập trung hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm...

Tải về
543/SNN-PTNT 31/05/2016

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về hỗ...

Tải về
116/TTr-VPĐP 10/11/2015

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho các tập thể, cá...

Tải về
1128/SNN-NTM 17/08/2015

Rà soát đề xuất, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thuộc Bộ tiêu...

Tải về
Công văn số 593/SNN-PTNT 14/05/2015

V/v Công khai lựa chọn dự án

Tải về