Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
08:32 ICT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
2228/QĐ-BNN-VPĐP 01/06/2017

ban hành thể lệ "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn...

Tải về
712/QĐ-TTg 26/05/2017

Phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo...

Tải về
680/QĐ-TTg 19/05/2017

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện...

Tải về
678/QĐ-TTg 19/05/2017

Ban hành bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành...

Tải về
676/QĐ-TTg 18/05/2017

Phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô...

Tải về
6409/BTC-ĐT 17/05/2017

Hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen...

Tải về
1804/QĐ-BNN-VPĐP 12/05/2017

Ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày...

Tải về
43/2017/TT-BTC 12/05/2017

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện...

Tải về
619/QĐ-TTg 08/05/2017

Ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn...

Tải về
1662/QĐ-BNN-VPĐP 04/05/2017

Ban hành kế hoạch tổ chức "Cuộc thi báo chí viết về nông...

Tải về
582/QĐ-TTg 28/04/2017

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III,...

Tải về
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân...

Tải về
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn...

Tải về
442/QĐ-TTg 11/04/2017

Ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo...

Tải về
414/QĐ-TTg 04/04/2017

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng...

Tải về
1759/BNN-KTHT 01/03/2017

Bổ sung hướng dẫn tạm thời về sử dụng vốn chương trình MTQG...

Tải về
05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình MTQG xây...

Tải về
32/TB-VPCP 24/01/2017

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc...

Tải về
45/QĐ-TTg 12/01/2017

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây...

Tải về
69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau