Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:03 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
4265/UBND-NN 17/09/2019

Kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
679-TB/TU 12/09/2019

Thông báo kết luận của Thường trực tỉnh ủy tại Hội nghị giao...

Tải về
2175/QĐ-UBND 08/09/2019

Kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
3879/UBND-NN 26/08/2019

Chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Tải về
2261/QĐ-UBND 26/08/2019

Khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua "Quảng Trị...

Tải về
1048/QĐ-TTg 20/08/2019

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng, sản phẩm Chương trình Mỗi...

Tải về
1890/QĐ-UBND 11/08/2019

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông mới...

Tải về
139/BC-CĐCTMTQG 30/07/2019

Kết quả thực hiện Chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới 6...

Tải về
210/TM-TH 28/07/2019

Hỗ trợ xâydựng nông thôn mới

Tải về
1962/QĐ-UBND 28/07/2019

Khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông...

Tải về
1907/QĐ-UBND 25/07/2019

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận...

Tải về
312/TĐQT-HCLĐ 15/07/2019

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Tải về
Thư ngỏ 04/07/2019

Hỗ trợ thôn, bản các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới

Tải về
1670/QĐ-UBND 03/07/2019

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2019 hỗ trợ phát triển hợp...

Tải về
1647/QĐ-UBND 01/07/2019

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên...

Tải về
78/KH-UBND 30/06/2019

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
1210/QĐ-UBND 13/06/2019

Thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc Chương trình Mỗi xã...

Tải về
288/BC-SKH-KTN 13/06/2019

Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng...

Tải về
2557/KH-UBND 09/06/2019

Tổ chức Lễ phát động thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó...

Tải về
93/BC-UBND 09/06/2019

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở...

Tải về
1 2 3 ... 31 32 33  Trang sau