Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
20:53 ICT Thứ ba, 18/12/2018

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Video clip

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
221/VPĐP-NV 04/12/2018

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành bộ tiêu chí,...

Tải về
217/VPĐP-TH 29/11/2018

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây...

Tải về
204/VPĐP-NTM 20/11/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
665/VPĐP-HCTH 18/09/2018

Báo cáo kết quả rà soát, kiện toàn BCĐ, VPĐP nppng thôn mới...

Tải về
310/TB-VPCP 24/08/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội...

Tải về
227/QĐ-SKHCN 03/08/2018

Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ ứng...

Tải về
3224/BVHTTDL-VHCS 23/07/2018

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông...

Tải về
127/HD-VPĐP 19/07/2018

Hướng dẫn và đăng ký dự án nuôi tôm công nghệ cao thuộc...

Tải về
03/2018/NQ-HĐND 18/07/2018

Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và...

Tải về
257/KH-PTNT 04/07/2018

tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Chương trình MTQG xây...

Tải về
100/VPĐP-TH 14/06/2018

Đề xuất phân bổ nguồn vốn hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quyết...

Tải về
99/HD-VPĐP 11/06/2018

Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn...

Tải về
88/VPĐP- NTM 25/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
89/VPĐP-NTM 25/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
83/VPĐP-TH 16/05/2018

Góp ý Dự thảo hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã, thôn nông...

Tải về
81/BC-VPĐP 15/05/2018

Thẩm định trình tự, thủ tục, hồ sơ và kết quả thực hiện các...

Tải về
73/VPĐP-NV 02/05/2018

Báo cáo nợ động xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây...

Tải về
39/GM-VPĐP 23/03/2018

Thẩm định thực tế các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đề...

Tải về
24/VPĐP-NTM 06/03/2018

Bc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay, phát...

Tải về
25/BC-VPĐP 06/03/2018

Đề xuất nhiệm vụ công tác trọng tâm thực hiện nông thôn mới...

Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau