Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:04 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
10378/KH-BNN-TCCB 13/12/2017

Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua "Bộ Nông...

Tải về
3145/ĐA-UBND 13/07/2017

Đề án tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô...

Tải về
582/QĐ-TTg 27/04/2017

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III,...

Tải về
21/2016/NQ-HĐND 13/12/2016

Kế hoach phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Tải về
27/2016/NQ-HĐND 13/12/2016

Chương trình kiên cố hóa Kênh mương tỉnh Quảng Trị, giai...

Tải về
317/QĐ-BCĐCTMTQG 19/10/2016

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương các...

Tải về
1584/QĐ-TTg 09/08/2016

Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu...

Tải về
18/2016/QĐ-UBND 12/05/2016

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn...

Tải về
6733/BKHĐT-TCTT 21/09/2015

Các nội dung, nhiệm vụ của 14 Chương trình MTQG giai đoạn...

Tải về
Báo cáo số 89 BC/ HNDT ngày 22/5/2014 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị 21/05/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Thông báo số 113/TB-UBND của UBND tỉnh 23/07/2013

V/v Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường...

Tải về
Chỉ thị số 2410/CT-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và PTNT 21/07/2013

Về tăng cường triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
Công văn số 122/BC-NTM của Ban Chỉ đạo tỉnh 10/07/2013

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu...

Tải về
Công văn số 573/BCĐ-NTM của BCĐ tỉnh 16/06/2013

V/v đôn đốc tiến độ quy hoạch và đề án nông thôn mới

Tải về
Kế hoạch số 896/KH-BCĐNTM của BCĐ tỉnh 07/04/2013

V/v kế hoạch công tác Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Công văn số 57/CT-BCĐTW XDNTM của BCĐ Trung ương 03/04/2013

Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương...

Tải về
Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 20/03/2013

Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn...

Tải về
Quyết định 351/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị 10/03/2013

về việc ủy quyền hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu...

Tải về
Thông báo số 17/TB-UBND của UBND tỉnh 17/02/2013

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường tại Hội...

Tải về
Công văn số 10/PV28 của Công an tỉnh Quảng Trị 15/01/2013

V/v Tiếp tục thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn...

Tải về