Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:04 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 1396/BC-BCĐNTM 11/12/2013

Kết quả tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây...

Tải về
Công văn số 62/BC-VPĐP-NTM 10/12/2013

Báo cáo khái toán đầu tư xây dựng nông thôn mới cho 30 xã...

Tải về
Công văn số 171/BC- SKH- NN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 01/12/2013

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông...

Tải về
Công văn số 342/PV28 của Công an tỉnh Quảng Trị 01/12/2013

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông...

Tải về
Công văn số 107/BC- SNV của Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị 30/11/2013

Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia...

Tải về
Công văn số 1824/BC-SLĐTBXH của Sở Lao động TB và XH 24/11/2013

V/v báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Công văn số 925/BC-SCT của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị 24/11/2013

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
Công văn số 2082/BC-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị 20/11/2013

Báo cáo Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
Công văn Số 88/BC- MT của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị 20/11/2013

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
Công văn số 63-BC/ĐTN ngày 05/9/2013 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị 03/09/2013

Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên...

Tải về
Công văn số 885/BC-BCĐNTM 29/08/2013

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
Công văn số 639/SKH-NN của Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/07/2013

V/v Hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn NSNN giai đoạn 2013-2015...

Tải về
Công văn số 122/BC-NTM của Ban Chỉ đạo tỉnh 10/07/2013

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu...

Tải về
Công văn số 122/BC-NTM của Ban Chỉ đạo tỉnh 10/07/2013

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu...

Tải về
Báo cáo số 24/BC-VPĐP của VPĐP 09/04/2013

V/v Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện tiêu chí điện nông thôn...

Tải về
Báo cáo số 21/BC-NTM của VPĐP nông thôn mới 02/04/2013

v/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM...

Tải về
Công văn số 523/ SGTVT- KH của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Trị 14/03/2013

V/v Hướng dẫn lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật đường...

Tải về
Công văn số 01/BC-UBND của BCĐ huyện Gio Linh 14/01/2013

Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện chương trình...

Tải về
Công văn số 358/BC-UBND của UBND tỉnh 25/12/2012

Báo cáo Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chương trình...

Tải về
Công văn số 549/BC-SCT của Sở Công Thương 17/07/2012

báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống điện nông thôn, chợ...

Tải về