Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:05 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Báo cáo số 59/BC- SNV ngày 03/7/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 02/07/2014

Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6...

Tải về
Báo cáo số 56/BC-STTTT ngày 03/7/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông 01/07/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 191/BC-PV28 ngày 30/6/2014 của Công an tỉnh Quảng Trị 28/06/2014

Báo cáo Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực...

Tải về
Báo cáo số 959/BC- SLĐTBXH ngày 23/6/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội 21/06/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Kế hoạch số 340/KH- STTTT ngày 20/6/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông 18/06/2014

Kế hoạch Triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông...

Tải về
Báo cáo số 05/BC-BCĐ ngày 14/6/2014 của UBND huyện Cam Lộ 12/06/2014

Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây...

Tải về
Báo cáo số 106BC/TĐTN-PT ngày 9/6/2014 của Tỉnh Đoàn Quảng Trị 07/06/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 936/BC- STNMT ngày 02/6/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường 31/05/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 159/BC- BDT ngày 02/6/2014 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị 31/05/2014

Báo cáo Tình hình triển khai Chuơng trình MTQG xây...

Tải về
Báo cáo số 333/BC- BTV ngày 30/5/2014 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị 28/05/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 34/BC- BCĐ ngày 30/5/2014 của BCĐ CTMTQG huyện Hướng Hóa 28/05/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 1372/ SGTVT- KH ngày 29/5/2014 của Sở Giao thông Vận tải 27/05/2014

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo sô 33/ SYT-KH ngày 28/5/2014 của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị 26/05/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 478/SVHTTDL- NSVHGĐ ngày 26/5/2014 24/05/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 89 BC/ HNDT ngày 22/5/2014 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị 21/05/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Công văn số 39/BC- UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng 31/03/2014

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2013,...

Tải về
Công văn số 182/BC-NTM của BCĐ tỉnh 24/02/2014

Kết quả 03 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
Công văn số 03/BC-BCĐNTM 05/01/2014

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, của Ban Chỉ đạo Chương...

Tải về
Công văn số 265/BC-BCĐNTM 25/12/2013

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm...

Tải về
Công văn số 264/BC-NTM 25/12/2013

Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về