Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:00 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
34-BC/TĐTN-PTTN 07/12/2017

báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
1278/BC-SVHTTDL 29/11/2017

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
396/BC-MTTQ-BTT 21/11/2017

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017, chương trình...

Tải về
Công văn số 221/VPĐP ngày 17/11/2017 16/11/2017

Đề cương và biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình...

Tải về
182/BC-UBND 27/09/2017

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện...

Tải về
135/BC-VPĐP 13/07/2017

kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6...

Tải về
84/BC-BCĐ 07/05/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
89/BC-VPĐP 07/05/2017

Kết quả hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh...

Tải về
26/BC-BCĐCTMTQG 19/02/2017

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
337/BC-NTM 28/12/2016

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
150/BC-BCĐ 15/09/2016

Kết quả phân bổ và tiến độ thực hiện kế hoạch vốn Chương...

Tải về
Báo cáo số 245/BC-BCĐNTM 09/12/2015

Kết quả 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn...

Tải về
Báo cáo số 90/BC-STTT ngày 01/10/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2014

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
Báo cáo số 518/SXD -HTKT ngày 25/7/2014 của Sở Xây dựng 23/07/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo (bổ sung) số 194/PV28 ngày 18/7/2014 của Công an tỉnh Quảng Trị 16/07/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 198/BC- BDT ngày 7/7/2014 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị 05/07/2014

Báo cáo Tình hình triển khai chương trình MTQG xây...

Tải về
Báo cáo số 41/BC-MTTQ-BTT ngày 7/7/2014 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh 05/07/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 33/BC-LĐLĐ ngày 7/7/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 05/07/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
Báo cáo số 849/BC- BCĐ ngày 07/7/2014 của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM 05/07/2014

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn...

Tải về
Báo cáo sô 98/BC-SKH-NN ngày 04/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tử tỉnh Quảng Trị 03/07/2014

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6...

Tải về