Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:02 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
23/BC-VPĐP 04/03/2018

BC kết quả giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2017

Tải về
78/BC-UBND 27/02/2018

Rà soát hiện trang tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông...

Tải về
19/BC-UBND 27/02/2018

Rà soát hiện trạng, nhu cầu hỗ trợ của các xã đăng ký đạt...

Tải về
170/BC-BTV 29/01/2018

Kết quả thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3...

Tải về
170/BC-BTV 29/01/2018

Kết quả thực hiện Cuộc vận động"Xây dựng gia đình 5 không 3...

Tải về
27/BC-PTNT 21/01/2018

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
07/BC-VPĐP 09/01/2018

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Bộ tiêu chí xã,...

Tải về
03/BC-SNN 04/01/2018

Báo cáo về việc thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản...

Tải về
1885/SNN-NTM 28/12/2017

Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây...

Tải về
2729/BC-BCH 26/12/2017

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
101/BC-BCĐ 18/12/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
1935/BC-SCT 14/12/2017

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
145/BC-SNV 13/12/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
727/BC-QTR 12/12/2017

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
356/BC-UBND 12/12/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
240/BC-VPĐP 11/12/2017

Kết quả học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...

Tải về
3560/BC-SLĐTBXH 11/12/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
414/BC-MTTQ-BTT 10/12/2017

kết quả công tác tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
422/BC-HNDT 10/12/2017

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xâydwnhgj nông...

Tải về
154/BC-BTV 07/12/2017

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về