Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
20:56 ICT Thứ ba, 18/12/2018

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Video clip

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
305/BC-SKH-KTN 10/08/2018

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm...

Tải về
03/CT-UBND 06/03/2017

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
12- CT/TU 02/03/2017

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn...

Tải về
36/CT-TTg 30/12/2016

Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình...

Tải về
9729/CT-BNN-KHCN 17/11/2016

Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác...

Tải về
Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 15/07/2014

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây...

Tải về
Chỉ thị số 18/CT- TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ 14/07/2014

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình...

Tải về
Chỉ thị số 2410/CT-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và PTNT 22/07/2013

Về tăng cường triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 14/11/2012

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện...

Tải về
Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị 09/05/2012

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng...

Tải về