Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
20:54 ICT Thứ ba, 18/12/2018

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Video clip

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
128/TB-UBND 29/10/2018

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đúc Chính tại...

Tải về
638/TB-VPĐP-OCOP 11/09/2018

Nội dung, thể lệ phát động cuộc thi Sáng tác biểu trựng về...

Tải về
310/TB-VPCP 24/08/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội...

Tải về
175/TB-SKH-KTN 06/08/2018

Về việc điều dẫn danh mục và mức vốn dự án hỗ trợ PTSX liên...

Tải về
268/TB-VPCP 31/07/2018

Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội...

Tải về
62/TB-UBND 19/06/2018

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại...

Tải về
154/TB-SKH-KTN 15/06/2018

Mức vốn kế hoạch năm 2018 thuộc chương trình MTQG xây dựng...

Tải về
88/TB-MTTQ-BTT 05/06/2018

Thời gian, địa điểm giám sát thực hiện Chương trình MTQG...

Tải về
145/TB-SKH-KTN 04/06/2018

Hướng dẫn danh mục và mức vốn hỗ trợ PTSX liên kết theo...

Tải về
357/TB-VPĐP-HCTH 31/05/2018

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo văn phòng điều phối nông thôn...

Tải về
124/TB-SKH-KTN 11/05/2018

Mức vốn kế hoạch năm 2018 cho một số nội dung thực hiện bộ...

Tải về
105/TB-VPCP 16/04/2018

Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội...

Tải về
31-KH/ ĐTN-PTTN 09/04/2018

Triển khai phong trào "Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng...

Tải về
24/TB-UBND 22/03/2018

Ý kiến kết luận cảu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại...

Tải về
1632/HD-BNN-TCCB 28/02/2018

Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ trưởng Bộ...

Tải về
243/CTPH-BNN-HLHPNVN 11/01/2018

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ...

Tải về
16/TB-VPĐP-HC 08/01/2018

Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng điều phối...

Tải về
6053/CTHĐ-UBND 30/11/2017

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của tỉnh ủy...

Tải về
225/TB-VPĐP 21/11/2017

Tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp năm...

Tải về
5812 CTPH/UBND-MTTQ 16/11/2017

Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây...

Tải về
1 2 3 4  Trang sau