Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
20:56 ICT Thứ ba, 18/12/2018

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Video clip

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
5549/UBND-NN 06/12/2018

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã...

Tải về
221/VPĐP-NV 04/12/2018

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành bộ tiêu chí,...

Tải về
217/VPĐP-TH 29/11/2018

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây...

Tải về
5404/UBND-VX 28/11/2018

Thực hiện nội dung thông tin, truyền thông thuộc các Chương...

Tải về
9185/BNN-VPĐP 27/11/2018

Hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã...

Tải về
9126/BNN-PCTT 26/11/2018

Thực hiện tiêu chí "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân...

Tải về
9088/BNN-VPĐP 23/11/2018

Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 712

Tải về
204/VPĐP-NTM 20/11/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông...

Tải về
822/VPĐP-KHTC&GS 23/10/2018

Bổ sung hướng dẫn sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (sự...

Tải về
6048/BYT-KH-TC 10/10/2018

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn...

Tải về
9787/VPCP-KSTT 09/10/2018

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai...

Tải về
4161/UBND-NN 24/09/2018

Làm việc với đoàn kiểm tra của bộ tài nguyện và Môi trường...

Tải về
4108/UBND-NN 20/09/2018

Thực hiện bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh...

Tải về
665/VPĐP-HCTH 18/09/2018

Báo cáo kết quả rà soát, kiện toàn BCĐ, VPĐP nppng thôn mới...

Tải về
836/KTHT-HTTT 13/09/2018

Triển khai kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ...

Tải về
1145/SKH-KTN 29/08/2018

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp...

Tải về
1103/SKH-KTN 20/08/2018

Hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình...

Tải về
5770/BKHDT-KTNN 20/08/2018

Ban hành hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Tải về
3401/LĐTBXH-VPQGGN 17/08/2018

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí hộ nghèo tại quyết định...

Tải về
1076/SNN-NTM 16/08/2018

Triển khai nguồn vốn hỗ trợ lãi suất năm 2018 thực hiện...

Tải về
1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau