Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:00 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1799-CTPH/MTTQ-TCTV 25/04/2019

Chương trình phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị -...

Tải về
sổ tay Nông thôn mới 13/12/2016

Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Biên bản cuộc họp 28/01/2016

Về việc thống nhất nguyên tắc, tiêu chí và dự kiến phân bổ...

Tải về
116/TTr-VPĐP 09/11/2015

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho các tập thể, cá...

Tải về
Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 4/2/2015 03/02/2015

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ...

Tải về
Giấy mời số 983/GM-BCĐNTM ngày 01/8/2014 của Ban Chỉ đạo 30/07/2014

V/v sơ kết tình hình thực hiện Chương trình nông thôn...

Tải về
Kế hoạch số 60-KH/TĐTN-PT 17/02/2014

Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2014

Tải về
Giấy mời số 1436/BC- BCĐNTM của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM 22/12/2013

V/v Tổ chức Hội nghị đánh giá kết thực hiện CTMTQG xây dựng...

Tải về