Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
03:07 EST Thứ năm, 14/12/2017

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
241/QĐ-BCĐ 03/12/2017

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo các Chương...

Tải về
6053/CTHĐ-UBND 29/11/2017

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của tỉnh ủy...

Tải về
225/TB-VPĐP 20/11/2017

Tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp năm...

Tải về
4781/QĐ-BNN-VPĐP 20/11/2017

Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG...

Tải về
3206/QĐ-UBND 19/11/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân...

Tải về
Công văn số 221/VPĐP ngày 17/11/2017 16/11/2017

Đề cương và biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình...

Tải về
5812 CTPH/UBND-MTTQ 15/11/2017

Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây...

Tải về
1760/QĐ-TTg 09/11/2017

Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày16/8/2016...

Tải về
209/KH-VPĐP 05/11/2017

Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Tải về
210/VPĐP-NV 05/11/2017

Đăng ký nhu cầu đào tạo quản trị, sản xuất; xây dựng trung...

Tải về
208/VPĐP-NV 02/11/2017

Đăng ký cán bộ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây...

Tải về
Số 199/VPĐP-TH 19/10/2017

V/v tham gia ý kiến về định mức hỗ trợ trong xây dựng nông...

Tải về
204/TB-SKH-KTN 18/10/2017

Mức vốnduy tu bảo dưỡng kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình...

Tải về
2817/QĐ-UBND 17/10/2017

Thành lập đoàn thẩm định thực tế mức độ đạt chuẩn nông thôn...

Tải về
2780/QĐ-UBND 15/10/2017

Phân bổ kế hoạch vốn năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG...

Tải về
2781/QĐ-UBND 15/10/2017

Phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (đợt 2) cho...

Tải về
5058/UBND-NN 10/10/2017

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn...

Tải về
189/KH-VPĐP 02/10/2017

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG...

Tải về
182/BC-UBND 27/09/2017

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện...

Tải về
4769/UBND-NN 25/09/2017

Đề xuất phân bổ kinh phí khen thưởng đợt 2 theo Quyết định...

Tải về
1 2 3 ... 26 27 28  Trang sau