Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
22:19 ICT Thứ ba, 17/09/2019

Trang nhất » Cơ sở dư liệu » Danh sách xã đạt chuẩn NTM

Danh sách các xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Thứ hai - 18/07/2016 09:22
DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

1. Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh              (năm 2014)
2. Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh                (năm 2014)
3. Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh                  (năm 2014)
4. Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh                 (năm 2015)
5. Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh             (năm 2015)
6.  Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh               (năm 2015)
7. Xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh                (năm 2015)
8. Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh                    (năm 2015)
9. Xã Cam An, huyện Cam Lộ                     (năm 2015)
10. Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong      (năm 2015)
11. Xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong      (năm 2015)
12. Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong      (năm 2015)
13. Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong       (năm 2015)
14. Xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị                    (năm 2015)
15. Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng           (năm 2015)
16. Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng                  (năm 2015)
17. Xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa            (năm 2015)
18. Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa            (năm 2015
)

19. Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh          (năm2016)
20. Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh                (năm 2016)
21. Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh              (năm 2016)
22. Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh               (năm 2016)
23. Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa            (năm 2016)
24. Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng                   (năm 2016)
25. Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng                  (năm 2016)
26. Xã Gio An, huyện Gio Linh                     (năm 2016)
27. Xã Gio Hòa, huyện Gio Linh                   (năm 2016)
28. Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ                  (năm 2016)
29. Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ                (năm 2016)
30. Xã Cam Chính, huyện Cam Lộ                (năm 2016)
31. Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong            (năm 2016)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh sách, nông thôn

Những tin mới hơn