Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
18:04 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Trang nhất » Hình ảnh


Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng xi măng cho Xã VĨnh Thạch xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Nguyên Đức Chính, chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch

Đồng chí Nguyên Đức Chính, chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Đồng chí Nguyên Đức Chính, chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong trong trào "Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 -2016

tổng kết 5 năm NTM

Xây đựng đường giao thông nông thôn

Nông thôn mới huyện Vĩnh Linh

Lế phát động phong trào "Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2015

Đồng chí Nguyên Đức Chính, chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong phong trào "Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020

Hội Cựu Chiến binh thôn Thi Ông, chỉnh trang nông thôn

Nông dân làm đường giao thông nông thôn

dân và quân cùng làm đường giao thông nông thôn

chỉnh trang nông thôn ở xã Hải An

Ra quân nạo vét canh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Triệu Phong

Phụ nữ xã Vĩnh Thủy ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm