Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


Danh sách cá nhân hiến đất huyện Hướng Hóa

- Ông Pả Ta Khư: thôn Proi, xã A Dơi: Hiến 360m2 đất để xây trường mầm non thôn.
- Ông Hồ Văn Phờ: thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi: Hiến 1.200m2 đất để xây trường tiểu học xã.
- Ông Hồ Ai: thôn Cheng, xã Hướng Lộc: Hiến 600m2 đất để xây trường.
- Ông Ăm Cầm: thôn Loa, xã Ba Tầng: Hiến 900m2 đất để xây trường
- Ông Y Van: : thôn Trùm, xã Ba Tầng: Hiến 900m2 đất để xây trường
- Ông Hồ Văn Láo: thôn Măng Song, xã Ba Tầng: Hiến 720m2 đất để xây trường
- Ông Hồ Pả Cuôn: thôn Miệt Cũ, xã Hướng Linh: Hiến 502 đất để làm nhà sinh hoạt công đồng thôn.
- Ông Hồ Nhêng: thôn Cóoc, xã Hướng Linh: Hiến 1.500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.
- Ông Hồ Xa Lô: thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt: Hiến 1.500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.
- Ông Hồ Văn Dương: thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt: Hiến 500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.
- Ông Côn Hy: thôn A Mor, xã A Xing: Hiến 1.466m2 đất để xây trường mầm non xã điểm lẻ thôn A Mor.
- Ông Côn Di: Thôn Tăng Quan 1, xã A Xing: Hiến 950m2 đất để xây trường  mầm non xã điểm lẻ thôn Tăng Quan 1.
- Ông Pả Chức: thôn Cu Rông, xã A Xing: Hiến 850m2 đất để xây trường  mầm non xã điểm lẻ thôn Cu Rông.
 Ông Hồ văn Thứ: thôn A Cha, xã A Xing: Hiến 950m2 đất để xây trường  mầm non xã điểm lẻ thôn A Cha.
- Ông Y Thủy : thôn A Cha, xã A Xing: Hiến 1.200m2 đất để xây trường THCS xã  tại thôn A Cha.
- Ông Hồ Văn Chưm: Thôn A Mor, xã A Xing: Hiến 8252m2 đất để xây trường THPT và THCS xã A Xing.
- Ông Ăm Tứt: Thôn A Tông, xã A Xing: Hiến 300m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây