Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2013

Chủ nhật - 29/12/2013 20:33
Ngày 27/12/2013, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2013 và triển khai một số nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; Nguyễn Văn Bài, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban chỉ đạo; Lương Trung Thông, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, đại diện các Ban thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương trên toàn tỉnh.
Năm 2013, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến xã, thôn, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự đồng tình ủng hộ và tham gia thực hiện của người dân nên việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực. Đặc biệt đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hưởng ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ngành, địa phương các cấp đã chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình thiết yếu, phục vụ sản xuất và dân sinh. Nhiều mô hình có hiệu quả đang được triển khai, nhân rộng góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn nông thôn được giữ vững.
Đến nay, 100% xã đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới. UBND các huyện, thị xã đã và đang chỉ đạo các xã công khai đồ án quy hoạch đã phê duyệt để các ngành và nhân dân biết, thực hiện. Bên cạnh đó, năm 2013 UBND tỉnh đã phân bổ 4,8 tỷ đồng (từ nguồn vốn Chương trình MTQG) hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề cho 30 xã điểm NTM của tỉnh, huyện (bình quân 160 triệu đồng/ xã). Công tác công nhận làng nghề, xây dựng và củng cố các hình thức tổ chức sản xuất nông thôn tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong năm UBND tỉnh đã công nhận 4 làng nghề truyền thống, thành lập mới 7 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX lên 306 HTX, toàn tỉnh hiện có 7.151 tổ hợp tác.
Kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất và phúc lợi công cộng tiếp tục được đầu tư. Từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND tỉnh đã phân bổ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho 30 xã điểm với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng...
Hiện trạng NTM theo báo cáo của các huyện, thị xã trên toàn tỉnh năm 2013 như sau: có 4 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (chiếm 3,4%), xã có tiêu chí cao nhất là xã Vĩnh Kim (Vĩnh Linh) đạt 16 tiêu chí; 31/117 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 26,5%), tăng 18 xã so với năm 2012; 67/117 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí (chiếm 57,2%), tăng 6 xã so với năm 2012; 15/117 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 12,8%), giảm 16 xã so với năm 2012.
Tuy nhiên, trong năm 2013, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM vẫn còn tồn tại một số hạn chế: công tác tuyên truyền ở cơ sở còn chưa thường xuyên, liên tục, các hoạt động hưởng ứng phong trào “Quảng trị chung sức xây dựng NTM” mới đang tập trung ở các xã điểm. Thời gian qua đã xuất hiện được khá nhiều mô hình, điển hình tốt nhưng còn mang tính chất nhỏ lẻ, năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao. Số mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có liên kết “4 nhà” trong phát triển sản xuất còn hạn chế. Cơ chế hỗ trợ vốn vay cho nông dân phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa được áp dụng. Ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên việc phân bổ nguồn vốn cho chương trình MTQG xây dựng NTM còn khó khăn...
Một số nội dung trọng tâm đề ra trong năm 2014 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM: 15/117 xã đạt 15 - 19 tiêu chí (trong đó có 2 xã đạt 19 tiêu chí), 43/117 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 59 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí.
Để đạt được những chỉ tiêu đó, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng NTM; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, trọng tâm là cán bộ thôn, xã. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, huy động tối đa nguồn lực địa phương để tổ chức triển khai Chương trình xây dựng NTM. Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng xã NTM theo đồ án đã được phê duyệt. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư, cải tạo làm chuyển biến một bước hệ thống cơ sở hạ tầng cấp xã; tiếp tục ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, thiết yếu dân sinh bao gồm: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của ngành Nông nghiệp và PTNT. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở xã...
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong thời gian qua qua quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường, Trưởng BCĐ xây dựng NTM phát biểu tại Hội nghị
 
Từ đó, nhằm phát huy những kết quả đạt được cũng như khắc phục những khó khăn, yếu kém tồn tại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện chương trình NTM. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và đoàn thể nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, trọng tâm là cán bộ thôn, xã. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đảm bảo hiệu quả, có chất lượng. Chỉ đạo các địa phương trên cơ sở đánh giá hiện trạng tiêu chí đến năm 2013, tiến hành lựa chọn các xã đạt chuẩn giai đoạn 2015 - 2020, chỉ đạo các xã lập kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí...

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
49/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
15,53
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay3,009
  • Tháng hiện tại44,979
  • Tổng lượt truy cập4,392,655
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây