Dấu ấn công tác tuyên truyền

Thứ năm - 01/08/2013 22:04
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiêm Phó Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Nguyễn Quân Chính nhấn mạnh công tác tuyên truyền tiếp tục được BCĐ xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong cuộc vận động xây dựng NTM và mang lại nhiều dấu ấn quan trọng trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Quân Chính (thứ 3 bên trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng NTM
Ông Nguyễn Quân Chính (thứ 3 bên trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng NTM

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tỉnh Quảng Trị vừa sơ kết 6 tháng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Chương trình MTQG xây dựng NTM, vậy đâu là điểm nhấn trong giai đoan này, thưa ông?

Đó là hoạt động tuyên truyền NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Báo Nông nghiệp Việt Nam và website Nông thôn mới Quảng Trị được đẩy mạnh.

Báo Nông nghiệp Việt Nam có nhiều bài viết nhanh, kịp thời phản ánh công cuộc xây dựng NTM ở Quảng Trị có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần động viên toàn dân chung sức xây dựng NTM. Các mô hình sản xuất giỏi, những sáng tạo về xây dựng NTM ở cơ sở, những tiến bộ KHKT nông nghiệp được báo phản ánh kịp thời giúp nông dân áp dụng vào sản xuất, nhằm đưa lại hiệu quả kinh tế cao...

Công tác tuyên truyền của đài, báo thời gian qua giúp BCĐ có cơ sở nắm bắt thông tin kịp thời trong chỉ đạo, điều hành góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị cũng như Chính phủ đề ra.

Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ VN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội CCB từ tỉnh đến huyện, thị cùng các hội kỹ thuật, nghề nghiệp, xã hội khác đã có bước đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền, cụ thể hoá phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” .

Tôi về cơ sở công tác, tận mắt thấy các xã và các thôn, bản rất chú trọng triển khai lồng ghép các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM thông qua các cuộc hội họp, lấy ý kiến nhân dân làm cho cuộc vận động ngày càng đi vào thực tế cuộc sống.

Đặc biệt, từ năm 2013, UBND tỉnh đã có chủ trương phân cấp về kinh phí, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sáng kiến hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng NTM theo hướng tuyên truyền mạnh đến người dân nông thôn với vai trò vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người hưởng lợi trực tiếp đối với các thành quả trong xây dựng NTM.

Phát huy vai trò chủ thể của từng người dân

Ông có thể tóm tắt những kết quả về xây dựng NTM Quảng Trị đạt được trong thời gian qua?

Tuy còn không ít khó khăn nhưng Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả mong đợi trong cuộc vận động xây dựng NTM. Trước hết, nhờ tập trung công tác tuyên truyền nên cán bộ, nhân dân ngày càng nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Hiện nay, Chương trình xây dựng NTM đã trở thành một cuộc vận động với quy mô lớn, huy động toàn bộ các lực lượng của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM đang được phát huy, thể hiện ở sự đồng tình hưởng ứng rất cao trong các hoạt động xây dựng NTM như hiến đất, hiến tài sản, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình xã hội khác, những việc làm ấy hết sức ý nghĩa, có sức lan toả lớn.

Qua thực tiễn xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo cần được phổ biến, nhân rộng như mô hình “3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, mô hình huy động nguồn lực xây dựng NTM huyện Hải Lăng, mô hình chăm lo xây dựng hạ tầng nông thôn của Hội Nông dân xã Triệu Đông, mô hình phân nhóm công việc gắn với trách nhiệm xây dựng NTM của xã Vĩnh Thuỷ, mô hình hiến đất, hiến công xây dựng NTM ở xã Mò Ó, xã Triệu An, mô hình di dời mồ mả, dồn điều đổi thửa tại Cam Thuỷ, Cam An, mô hình thắp sáng đường quê ở xã Cam Thành, xã Vĩnh Thạch...

Cùng với đó là hệ thống chỉ đạo, quản lý NTM từ cấp tỉnh đến tận thôn, bản đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo sự điều hành, chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của các xã đã có nhiều biến chuyển rõ nét so với thời điểm cuối năm 2012. Bình quân các xã tăng từ 1 đến 3 tiêu chí, nhiều xã đã đạt được các tiêu chí về thu nhập, lao động nông thôn có việc làm thường xuyên.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền vận động và lồng ghép các chương trình dự án cho Chương trình MTQG xây dựng NTM của các địa phương có hiệu quả.

 Theo báo cáo chưa đầy đủ của các huyện, tổng kinh phí lồng ghép tính đến 30/6/2013 là hơn 265 tỷ đồng, cụ thể huyện Vĩnh Linh 38 tỷ đồng, huyện Đăkrông hơn 87 tỷ đồng, huyện Triệu Phong hơn 86 tỷ đồng, huyện Hướng Hoá hơn 23 tỷ đồng, huyện hải Lăng gần 30 tỷ đồng...

Đối với Vĩnh Thạch, xã được Chủ tịch nước bảo trợ xây dựng NTM đến nay, ngoài Cty CP Chứng khoán Sài Gòn đã hỗ trợ 100 con bò giống cho 50 hộ nghèo, trị giá 2,2 tỷ đồng, mới đây Cty CP Xi măng Thăng Long thuộc Cty XNK Tổng hợp Hà Nội hỗ trợ 1.000 tấn xi măng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

 Về vận động vốn ODA, UBND tỉnh đã đề xuất Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) hỗ trợ vốn ODA cho Quảng Trị xây dựng NTM. Văn phòng Điều phối NTM Quảng Trị đã phối hợp với KOICA khảo sát thực trạng và nhu cầu xây dựng NTM tại 5 xã tại các huyện Triệu Phong, Cam Lộ...

Sớm ban hành cơ chế tín dụng đặc thù

Để đưa cuộc vận động xây dựng NTM đạt được những thành quả bền vững, những đề xuất và kế hoạch tiếp theo của Quảng Trị là gì, thưa ông?

Phải xác định xây dựng NTM là một chiến lược dài lâu do đó cần huy động được sức mạnh tổng hợp và bước đi hợp lý. Trước hết, chúng tôi đề xuất Trung ương cần tăng kinh phí Chương trình MTQG xây dựng NTM cho các địa phương, đặc biệt là ưu tiên cho các địa phương khó khăn về thu ngân sách như Quảng Trị.

 Sớm nghiên cứu ban hành cơ chế tín dụng cụ thể đặc thù cho Chương trình xây dựng NTM; sớm điều chỉnh lại quy chuẩn của một số tiêu chí cho phù hợp điều kiện nông thôn trong giai đoạn hiện nay như tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hoá khu thể thao xã, thôn.

Hướng đến, Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên các phương tiện truyền thông đại chúng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; phổ biến, nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng NTM cũng như tổ chức các hội thi tìm hiểu về xây dựng NTM về tận cơ sở.

Khẩn trương đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác lập đề án NTM cấp xã, công bố quy hoạch, đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt tại các địa phương và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đỡ đầu, hỗ trợ cho phong trào xây dựng NTM của tỉnh, đặc biệt là 30 xã thí điểm của tỉnh, huyện.

Hiện tại, UBND tỉnh đã giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2014-2015 trình HĐND tỉnh thông qua để tổ chức thực hiện....

Xin cảm ơn ông!

 

Ông Nguyễn Quân Chính cho biết, theo báo cáo của các huyện, thị xã 6 tháng đầu năm 2013, số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí có 29/117 xã, tăng thêm 16 xã so với năm 2012. Trong đó huyện Triệu Phong 6 xã, huyện Vĩnh Linh 10 xã, thị xã Quảng Trị 1 xã; huyện Gio Linh có 2 xã, huyện Cam Lộ có 5 xã, huyện Hải Lăng có 5 xã.

Xã đạt tiêu chí nhiều nhất là xã Vĩnh Thuỷ và Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh) đạt 14 tiêu chí). Số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí có 70/117 xã... Phấn đấu đến năm 2015, Quảng Trị có 20% số xã đạt chuẩn xã NTM...

Tác giả bài viết: Lâm Quang Huy

Nguồn tin: Nông nghiệp Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
57/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
06,01
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,354
  • Tháng hiện tại38,910
  • Tổng lượt truy cập4,617,707
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây